Helsefellesskapet

Administrativt samarbeidsutvalg

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) er etablert som et samarbeidsutvalg på overordnet administrativt nivå i Helsefellesskapet mellom St. Olavs hospital og kommunene.

Utvalget utvikler strategier og handlingsplan, håndterer fortløpende saker og beslutninger, samt koordinerer arbeidet i Helsefellesskapet. 

Oversikt over representanter i ASU pr 07.02.24

Møteplan ASU 2024

 

 

Sist oppdatert 16.02.2024