Forbedringsinnspill til fagråd

Er du lege og har forslag til forbedringer i måten vi samhandler på mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Da ønsker vi å høre fra deg!

Lege og jente med et stetoskop.

 

Fagråd for legesamarbeid har opprettet en e-postadresse for innspill til fagrådet. Innspillene kan også dreie seg om uhensiktsmessig samhandling i det daglige mellom leger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som best kan løses på systemnivå, med forslag til hvordan dette kan forbedres.

Vi ønsker melding om hendelser og utfordringer som er gjentagende i samarbeidet mellom avdelinger, kommuner og legekontor. Mange utfordringer omkring oppgavedeling, pasientflyt, pasientinformasjon og henvisninger/epikriser må løses på systemnivå og fagrådet kan bidra til at problemstillingene kommer på sakskartet.

 Eksempler fra klinisk hverdag kan selvfølgelig brukes, så lenge taushetsplikten overholdes. (Ved forbedringsforslag knyttet til enkeltpasienter benyttes avviksskjema som behandles av pasientansvarlig enhet, se «Samhandlingsavvik»).

E-postadressen skal ikke benyttes til å sende opplysninger som kan identifisere pasienter. Send ditt forbedringsinnspill til: legesamarbeid@stolav.no

Sist oppdatert 22.03.2022