Kommunegrupper

Værnesregionen består av kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal

Kontaktperson:

Trude Wikdahl, (kommunalsjef velferd Stjørdal kommune)
Trude.wikdahl@stjordal.kommune.no

Ingjerd Tuset, (Sektorleder helse og omsorg Tydal kommune)
ingjerd.tuset@tydal.kommune.no

Trøndelag Sørvest består av kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Hitra, Frøya, Heim, Rindal, Surnadal og Oppdal


Kontaktperson:

Kari Frøseth (daglig leder Trøndelag Sørvest)
Kari.Froseth@orkdalsregionen.no


Kristin Wangen (kommunalsjef Orkland kommune)
kristin.wangen@orkland.kommune.no

Trondheimsområdet består av kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.


​Kontaktpersoner:

Laura Steinsli, (kommunalsjef for helse Trondheim kommune)
laura.steinsli@trondheim.kommune.no


Svein Olav Johnsen (kommunalsjef Midtre Gauldal kommune)
sojo@midtre-gauldal.kommune.no

Fjellregionen består av kommunene Røros og Holtålen 


​Kontaktpersoner: 

Siv Tamlag (kommunalsjef Røros kommune)
Siv.Tamlag@roros.kommune.no


Jan Wold (Virksomhetsleder Psykisk helse- og rustjeneste Røros kommune)
Jan.Wold@roros.kommune.no

Fosenregionen består av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord


Kontaktperson:
Leena Stenkløv, (daglig leder Fosen Helse IKS) 
leena.stenklov@fosen-helse.no

Sist oppdatert 03.11.2023