Kommunegrupper

Værnesregionen består av kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal

Kontaktperson:

Ann Kristin Hoås (kommunalsjef velferd Stjørdal kommune)
ann.kristin.hoas@stjordal.kommune.no  

Ingjerd Tuset (sektorleder helse og omsorg Tydal kommune)
ingjerd.tuset@tydal.kommune.no

Trøndelag Sørvest består av kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Hitra, Frøya, Heim, Rindal, Surnadal og Oppdal


Kontaktperson:

Thomas Solum Lystad (daglig leder Trøndelag Sørvest)
thomas.solum.lystad@orkdalsregionen.no  


Asbjørn Strømmen (kommunalsjef helse og mestring Skaun kommune)
asbjorn.strommen@skaun.kommune.no  

Trondheimsområdet består av kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.


​Kontaktpersoner:

Laura Steinsli (kommunalsjef for helse Trondheim kommune)
laura.steinsli@trondheim.kommune.no


Tone Østvang (kommunalsjef helse og velferd Malvik kommune)
tone.ostvang@malvik.kommune.no  

Fjellregionen består av kommunene Røros og Holtålen 


​Kontaktpersoner: 

Siv Tamlag (kommunalsjef Røros kommune)
Siv.Tamlag@roros.kommune.no


Jan Wold (Virksomhetsleder Psykisk helse- og rustjeneste Røros kommune)
Jan.Wold@roros.kommune.no

Fosenregionen består av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord


Kontaktperson:
Eirik Aronsen, (daglig leder Fosen Helse IKS) 
Eirik.Aronsen@fosen-helse.no

Sist oppdatert 05.02.2024