Informasjonstelefonen for ReHabilitering

Informasjonstelefonen for ReHabilitering

Telefon 800 300 61, mandag til fredag kl. 09:00-15:00

Her kan du som pasient, pårørende eller helsepersonell blant annet få råd og veiledning om:

  • Rehabiliterings- og habiliteringstilbud i helseforetak, kommuner og private rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Henvisning fra fastleger til private rehabiliteringsinsitusjoner.
  • Koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.
  • Individuell plan og koordinator.
  • Pasient- og brukerrettigheter knyttet til rehabilierings- og habiliteringstilbud.

Telefontjenesten er betjent av helsepersonell. Den er områdestyrt, slik at du kommer til den regionale enheten i den regionen du ringer fra.

 

Habilitering og rehabilitering - Helsenorge

Sist oppdatert 21.05.2024