Private habiliteringstilbud

Tilbudene er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter i habiliteringstjenestens målgruppe, med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.

Habiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Private institusjoner som har habiliteringstilbud

Sist oppdatert 01.02.2024