Rehabilitering i private rehabiliterings institusjoner

Her finner du oversikt over private rehabiliteringstilbud/behandlingssteder i Midt-Norge som det regionale helseforetaket har avtale med, inkludert arbeidsrettet rehabilitering.

Sist oppdatert 20.03.2024