Private rehabiliteringstilbud

Oversikt over rehabiliteringstilbud og oversikt over behandlingssteder i helseforetak og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregion Midt-Norge.

Behandlingssteder i Midt-Norge - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

 

Diagnosegrupper

 

siden er under ombygging

 

Sist oppdatert 01.02.2024