Kreftomsorg i kommunene

Kreftkoordinator er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende.

Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig. 

Her finner du kontaktinformasjon til kreftkoordinatorer og kreftsykepleiere (Kreftforeningen.no)​


Les mer om pakkeforløp for kreft på Helsenorge 

Sist oppdatert 22.03.2024