Nytt og nyttig fra praksiskonsulentene ved St. Olavs Hospital

Praksisnytt nr 1 - 2016

St. Olavs Hospital sine hjemmesider www.stolav.no er i vår blitt betydelig endret i tråd med ny nasjonal standard.  Fastlegesiden er enklest å finne med denne adressen: www.stolav.no/fastlege

Pål Kristensen, praksiskonsulent, paal.d.kristensen@gmail.com
Publisert 14.07.2016

Fastlegesiden på St. Olavs hjemmesider er endret:

Siden har fått helt ny layout. Noen faste og viktige lenker ligger øverst:

  •  Telefonlister og kontaktinformasjon - St. Olavs Hospital (du må være på Helsenettet)
  • Brukerstøtte e-meldinger
  • Pakkeforløp for kreft
  • Pasientforløp ved St. Olavs Hospital
  • Kontaktperson for fastlegene

Nedenfor ligger: 

De siste nyhetsoppslagene ligger øverst. Klikk på teksten for å se hele dokumentet. Som tidligere er dette praktisk nyttig informasjon om nye rutiner og behandlingstilbud ved St. Olavs Hospital som er nyttige for fastlegene. Kanskje får du bruk for dette i morgen, kanskje om ett år? Det viktigste er at du da vet hvor du finner informasjonen.

Nyheter:

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Dette er et nytt regionalt senter for vanskelige og komplekse sykdomsbilder, eks. mistanke om anafylaksi, som krever tverrfaglig utredning og behandling. Henvisninger sendes til:

RAAO, Arbeidsmedisinsk avdeling, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim.

https://stolav.no/samhandling/fastlege/nyhetsbrev/regionalt-senter-for-astma-allergi-og-overfolsomhet-raao

 

Yrkesrettet rehabilitering for mennesker med epilepsi

Et unikt samarbeid mellom Solbergtoppen rehabilitering og arbeidsmarkeds-bedriften Arba inkludering AS hjelper mennesker med epilepsi å få avklart sin arbeidsevne. Målet er å inkludere deltakerne i arbeidslivet, arbeidsrettede tiltak eller aktiviteter i hverdagen. Fastleger kan henvise direkte.

https://stolav.no/samhandling/fastlege/nyhetsbrev/yrkesrettet-rehabilitering-for-mennesker-med-epilepsi

 

Utredning ved inflammatorisk rygglidelse

Les anbefalinger til fastlegen om henvisning av pasienter med mistenkt inflammatorisk rygglidelse. Målet er raskere time og kortere og mer effektiv utredning.

https://stolav.no/samhandling/fastlege/nyhetsbrev/utredning-ved-inflammatorisk-rygglidelse

 

Felles journal gir tryggere pasientbehandling

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling. Sykehusene i Helse Midt-Norge etablerer fra 05.10.15 felles journal. 

https://stolav.no/samhandling/fastlege/nyhetsbrev/felles-journal-gir-tryggere-pasientbehandling

 

Ved behov for psykiatrisk eller rusfaglig vurdering ved subakutt rusrelatert sykdom

Her finner du kontaktinformasjonen til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Divisjon psykisk helsevern.

https://stolav.no/samhandling/fastlege/nyhetsbrev/ved-behov-for-psykiatrisk-eller-rusfaglig-vurdering-ved-subakutt-rusrelatert-sykdom