Utredning ved inflammatorisk rygglidelse

Les anbefalinger til fastlegen ved henvisning av pasienter med mistenkt inflammatorisk rygglidelse.

Publisert 22.06.2016
Sist oppdatert 24.07.2017

Formål

  • Lage et strukturert og effektivt pasientforløp ved mistanke om inflammatorisk rygglidelse (Mb Bekhterev, sacroileitt, psoriasisartritt o.a.
  • Få til et samarbeid mellom fastlege og revmatolog slik at pasienten får en rask og god vurdering.
  • Strukturere utredning og henvisning fra fastlege slik at blodprøver og bildedutredning er utført når pasienten kommer til første vurdering hos revmatolog.
  • Revmatolog stiller diagnose samt vurderer og informerer om medikamentelle behandlingsmuligheter.
  • Fysioterapeut gjør funksjonsundersøkelse og veileder om fysisk aktivitet og trening.
  • Sykepleier informerer om videre behandlingsplan.

Anbefalinger til fastlegen ved henvisning av pasienter med mistenkt inflammatorisk rygglidelse

1. Vektlegg følgende i sykehistorien som taler for inflammatorisk rygglidelse:
 Debut: Alder < 45 år
 Nattlige smerter og bevegelsestrang
 Smertelindring ved aktivitet. Forverring evt. ingen bedring ved ro/hvile
 Effekt av NSAIDs (2 ulike NSAIDs bør være prøvd i full dose min. en uke hver
 Positiv familieanamnese
 Morgenstivhet > 60 min
 Perifere leddsmerter / artrittsymptomer
 Uveitter
 Utslett/psoriasis
 Kjent inflammatorisk tarmsykdom eller symptomer på slik sykdom

2. Vektlegg følgende prøver:
 HLAB-27, CRP, SR, Hb, Trombocytter, Leukocytter
 MR IS-ledd. Evt. MR andre deler av columna – angi sted og tidspunkt
 Evt. Røntgen / CT svar

3. Oppdatert medikamentliste
En god henvisning vil gi pasienten raskere time, raskere diagnose og raskere adekvat behandling.

Opprinnelig publisert 5.11.2014