Ved behov for psykiatrisk eller rusfaglig vurdering ved subakutt rusrelatert sykdom

Her finner du kontaktinformasjonen i Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Divisjon psykisk helsevern.

Publisert 22.06.2016
Sist oppdatert 05.01.2017

Ring Sentralbord St. Olavs Hospital: 06800

Ved behov for psykiatrisk eller rusfaglig vurdering ved subakutt rusrelatert sykdom (PDF)

Opprinnelig publisert 4.8.2014