Fastleger kan henvise til den nasjonale behandlingstjenesten

Hyperbar oksygenbehandling

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) blir gitt til pasienter med ulike tilstander.

St. Olavs hospital
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 22.05.2023

I de tilfellene hvor pasientene blir fulgt opp av fastlegen er det
nødvendig at fastlegen er kjent med behandlingstilbudet og hva en
henvisning må inneholde. 

Seksjon for hyperbarmedisin ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus har ansvaret for Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling. Det vil si at alle pasienter i Norge som trenger slik behandling skal henvises til den nasjonale behandlingstjenesten. Ettersom det er den høyspesialiserte delen av pasientforløpet som er sentralisert (selve behandlingen) skal pasienten være ferdig utredet på forhånd. Unntaket er kroniske diabetiske fotsår, hvor pasienten henvises til mikrosirkulasjonsutredning ved den
nasjonale behandlingstjenesten. Oversikt over hvilken informasjon henvisningen må inneholde for de ulike indikasjonene finner man på www.helse-bergen.no/trykkammer og på
www.fastlegeportalen.no

Hvilke pasienter kan få HBO?

Godkjente indikasjoner for elektiv hyperbar oksygenbehandling i Norge er:

 • Stråleskader etter kreftbehandling i hode-/halsområdet (xerostomi, dysartri, dysfagi)
 • Stråleskader etter kreftbehandling i bekkenområdet (stråleproctitt, strålecystitt, stråleskadet bekkenring)
 • Kronisk osteomyelitt hvor standard optimal behandling ikke har ført frem
 • Kroniske sår hvor årsaken er sykdomstilstand i mikrosirkulasjonen (sår i bestrålt vev og diabetiske fotsår med mikroangiopati men rimelig velbevart makrosirkulasjon).


Stråleskader etter kreftbehandling kan gi symptomdebut mer enn ti år etter strålebehandlingen. Mange av pasientene blir på dette tidspunktet fulgt opp av fastlegen. Dersom de får symptomer på stråleskadet tarm eller blære, skal de henvises til endoskopi/cystoskopi for å få påvist tilstanden. Har de smerter i bekkenringen ved belastning, skal de henvises røntgenavdelingen for CT av bekkenet med spørsmål om mikrofrakturer.

Vi anbefaler at pasientar med kroniske diabetiske fotsår blir henvist til utredning og oppfølging av lokalt diabetisk fotteam. Om pasienten har rimelig god makrosirkulasjon, det er infeksjonskontroll, god avlasting og såret blir regelmessig revidert men tross dette ikke tilheler, kan det foreligge mikroangiopati og indikasjon for adjuvant behandling med HBO.

Hvilke tilstander er kontraindikasjoner for HBO?

 • Alvorlig lungesykdom, KOLS klasse GOLD ¾
 • Svær hjertesvikt/ustabil angina/nylig hjerteinfarkt
 • Emfysematøse bullae synlig på rtg thorax
 • Underventilerte lungeavsnitt (statiske atelektaser aksepteres)
 • Pneumothorax
 • Aktiv cancersjukdom
 • Bleomycinterapi i sykehistorien
 • Pågående antabusterapi
 • Kunstige ørebensknokler (må vurderes av operatøren om de tåler trykksetting)
 • Graviditet


 Slik foregår behandlingen

Behandlingen skjer poliklinisk fem dager i uken i alt fra to til seks uker. Hver behandling tar godt og vel to timer. Hver pasient ligger i ett av våre seks enmannstrykkamre. De fleste ser TV eller en DVD-film under behandlingen. Tilreisende pasienter bor vanligvis på Haukeland
Hotell og er ikke innlagt i institusjonen. Pasientene betaler poliklinikktakst for hver behandling frem til frikortgrensen er nådd. Tilreisende polikliniske pasienter har rett på å få dekket hjemreise i helgene om de ønsker det. Dersom pasientene vil ha informasjon om behandlingsformen, finnes det på www.helse-bergen.no/trykkammer  

Haukeland universitetssykehus
Foto: Haukeland universitetssjukehus

Guro Vaagbø
Seksjonsoverlege
Seksjon for hyperbarmedisin