Adresseregistrert telefonliste helsepersonell

Telefonliste til fastlegekontor

På denne siden kan du søke på kontaktinformasjon til fastlegekontorer, avtalespesialister og avdelinger ved St. Olavs hospital. Lenkene fører til adresseregisteret i Norsk helsenett (NHN), der du også kan finne telefonnummer til fastlegekontor med oversikt over alle leger som jobber der. Du må være tilkoplet norsk helsenett for å kunne åpne lenkene til adresseregisteret.

Illustrasjon av en mobiltelefon med en blå ring rundt.
 

Alle fastlegekontor oppfordres til å legge inn ICE samhandlingsnummer der dette mangler (vil kun være synlig ved tilkopling til norsk helsenett):

Adresseregisteret (nhn.no)

Denne lenken gir navn på avdelinger ved St. Olavs hospital:

Avdelinger - St. Olavs hospital (stolav.no)

Sist oppdatert 12.05.2022