Helsefellesskapet

Politisk samarbeidsutvalg

Politisk samarbeidsutvalg (PSU) er etablert på politisk nivå, der partene gis mulighet til å drøfte strategiske og politiske spørsmål av betydning for implementering av samhandlingsreformen.

Utvalget skal være en arena for å medvirke til utvikling av samhandlingsklimaet mellom partene, slik at kommunene og helseforetaket ivaretar sitt felles ansvar for helhetlige behandlingsforløp som sikrer tilbud om og kvalitet på nødvendige helsetjenester.​

Oversikt over representanter i PSU - kommer

Sist oppdatert 14.12.2023