Samarbeidsutvalg mellom NTNU og kommunene i Helsefellesskapet

Utvalgene skal ha en strategisk rolle og sammensetningen skal preges av dette.

Samarbeidsutvalgene (SU) er knyttet til tre institutter:
- Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (sykepleierutdanningen)
- Institutt for psykisk helse (vernepleierutdanningen)
- Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (fysio- og ergoterapiutdanningen)

Her finner du oversikt over medlemmer og kontaktinformasjon:

Fast representant Vara

Kirsti Selstad 

Representant Trøndelag Sørvest

kirsti.selstad@orkdalsregionen.no

Karita Lysvand

Representant Fosenregionen

karita.lysvand@indrefosen.kommune.no

Mari Løvli Yri

Representant Fjellregionen

Mayri@mgk.no 

Marit Hårstad

Representant Værnesregionen

marit.harstad@tydal.kommune.no

Siri Ekle Skånes

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

siri.ekle.skaanes@trondheim.kommune.no

Laura Steinsli

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

laura.steinsli@trondheim.kommune.no

Gørill Tranås

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

gorill1.tranas@trondheim.kommune.no

Eva Rinnan

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

eva.rinnan@trondheim.kommune.no

Fast representant Vara

Åse Slind

Representant Værnesregionen

ase.slind@stjordal.kommune.no

Mari Løvli Yri

Representant Fjellregionen

Mayri@mgk.no

Karita Lysvand

Representant Fjellregionen

karita.lysvand@indrefosen.kommune.no

Kirsti Selstad

Representant Trøndelag Sørvest

kirsti.selstad@orkdalsregionen.no

Karin Erland

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

karin-merete.erland@trondheim.kommune.no

Laura Steinsli

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

laura.steinsli@trondheim.kommune.no

Bente Blekken 

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

bente.blekken@trondheim.kommune.no

Jan Roger Wevang 

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

jan-roger.wevang@trondheim.kommune.no

Fast representant Vara

Marianne Bikset

Representant Værnesregionen

marianne.halsen.bikset@stjordal.kommune.no

Mari Løvli Yri

Representant Fjellregionen

Mayri@mgk.no

Kirsti Selstad

Representant Trøndelag Sørvest

kirsti.selstad@orkdalsregionen.no

Karita Lysvand

Representant Foseregionen

karita.lysvand@indrefosen.kommune.no

Bente Sandvik

Representant
Trondheimsområdet/Trondheim kommune

bente.sandvik@trondheim.kommune.no

Marianne Mesteig

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

marianne.mesteig@trondheim.kommune.no

Elin Simonsen

Representant
Trondheimsområdet/Trondheim kommune

elin.simonsen@trondheim.kommune.no

Gyrd Thranse

Representant Trondheimsområdet/Trondheim kommune

gyrd.thrane@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert 20.02.2024