Samhandlingsavvik

Samhandlingsavvik med pasientopplysninger fra eksterne samarbeidspartnere til St. Olav skal meldes på avviksskjema.

Skjemaet er utarbeidet sammen med Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet i samhandlingen mellom kommuner og sykehus. 

Utfylt skjema sendes digitalt gjennom offentlig postkasse eller per post til:

​St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim​

Sist oppdatert 22.03.2022