Helsefellesskapet

Våre fagråd

Her finner du oversikt over fagrådenes ansvarsområder, samt referat og presentasjoner fra fagrådsmøtene.

Fagråd Fagrådsleder
Fagråd pasientsamarbeid

Lars Erik Laugsand

Lars.Erik.Laugsand@stolav.no

Fagråd legesamarbeid

Nina Burkeland

Nina.Annie.Burkeland@stolav.no

Fagråd forebygging, tidlig innsats, helsefremming, læring og mestring

Vegard Strøm

Vegard.strom@afjord.kommune.no

Fagråd akuttmedisinsk kjede og helseberedskap

Christoffer Strøm

christoffer.strom@stolav.no

Fagråd digital samhandling

Trine Hansen

trine.hansen@trondheim.kommune.no

 

Sist oppdatert 22.02.2024