Virtuelt Undersøkelsesrom (VER): Samhandlingsplattform for utveksling av medisinske data og et system for beslutningsstøtte

St. Olavs hospital, Fosen DMS og Røros sykehus, samt interkommunal legevakt har frem til nå benyttet fragmenterte løsninger i overføringen av medisinsk informasjon i de tilfeller hvor samhandling har vært nødvendig. Det kan bestå av fax, telefon, epost og videokonferanse.

Illustrasjon av samhandlingsplattformen VER

Pasientinformasjon og nødvendig medisinsk informasjon har ofte blitt overlevert muntlig, og med til tider svært ustrukturerte data. Som følge av et ønske om å få mer strukturerte data og bedre samhandling og dertil egnet beslutningsstøtte, var det ønskelig med en løsning som kunne få til nettopp dette.

VER er en samhandlingsplattform for utveksling av medisinske data og et system for beslutningsstøtte ved hjelp av automatisk triagering basert på forhåndsdefinerte parametere som Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) og National Early Warning Score (NEWS). VER vil således fungere som hjelp til diagnostikk og støtte.

Det søkes nå om å få systemet godkjent I E-helsestyret, slik at det kan breddes til alle brukerne i Helse Midt-Norge.

Kontaktinfo

Geir Andre Pedersen
E-post: geir.andre.pedersen@stolav.no


Sist oppdatert 07.12.2020