Elever videregående skole

St. Olavs hospital samarbeider med noen videregående skoler om praksis til elever ved VG2 og VG3.

St. Olav tilbyr inntil 5 plasser til elever VG2 innen kontorfaglig arbeid som ikke er relatert til klinisk virksomhet.

St. Olav tilbyr inntil 15 plasser til helsesekretærelever VG3.


Divisjon Driftsservice tilbyr praksis til elever VG2 samt lærestilling

er.

Kontakt

Kundesenter Driftsservice kundesenter@driftsservice.no 
Lærlinger


 


 

Sist oppdatert 13.09.2023