Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) er et sett av 74 (fra 01.09.2024 75) forskriftsfestede læringsmål som strekker seg igjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). 50 FKM er lagt til LIS 1 (innenfor alle tema), og 24 FKM til LIS del 2/3 (innen alle tema med unntak av forebygging) Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som en ferdig legespesialist skal ha opparbeidet seg ila årene med spesialisering.  Ved attestasjon på at læringsmål er gjennomført skal dette som hovedregel ikke bare være en bekreftelse på at læringsaktivitet(er) er gjennomført, men også en bekreftelse på at den relevante kompetanse er oppnådd. Ansvaret her ligger på leder.  Alle læringsaktiviteter trenger ikke oppfylles dersom leder i samråd med supervisør(er) og veileder finner at kompetanse er oppnådd via andre læringsaktiviteter som er tilsvarende eller bedre enn de anbefalte.

​I tabellen nedenfor er en oversikt over sentrale læringsaktiviteter for LIS del 2/3 lagt inn i kompetanseportalen ved St. Olavs Hospital (tilbakemeldinger og forslag til endringer mottas med takk).​

Tabell læringsaktiviteter_FKM_LIS 2-3_StOlav_februar 2024.pdf

For LIS del 1 vises til introduksjonsuka, introduksjonsheftet og læringsaktiviteter lagt inn i Kompetanseportalen.

En dame som sitter på en undersøkelsesbenk og snakker med en kvinnelig lege.

Foto: Trine Nordgård Stensaas, St. Olavs hospital

FKM læringsmålene er inndelt i følgende områder:

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Felles kompetansemål (FKM) LIS del 1-3

 

Sist oppdatert 27.02.2024