Lærlinger

Som lærling ved St. Olavs hospital får du jobbe på et av landets mest moderne sykehus. Vi kan tilby mange spennende utfordringer, varierte arbeidsoppgaver og engasjerte veiledere. Som lærling vil du få lønn under utdanningen. Du vil også ha samme rettigheter og plikter som dine kollegaer, men har krav på opplæring etter læreplanen i faget.

St. Olavs hospital har godkjent opplæringskontor som har oppfølgingsansvar for lærlingene i helsearbeider- og portørfaget. Vi er også godkjent lærebedrift for andre lærefag som ambulansefaget, ernæringskokk, dataelektronikk, sikkerhet og logistikk. ​

Hva er en lærling?

Lærling er ifølge Opplæringslova den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i § 3-4. 

Utdanning for å bli fagarbeider er hovedsakelig organisert etter modellen to år i videregående skole og opp til to års læretid i bedrift. I læretiden har du som lærling tidsbegrenset tilsetting i helseforetaket. Du er i et utdanningsløp samtidig som du er ansatt. Det vil si at som lærling har du krav på opplæring, men skal samtidig bidra med verdiskapning.

Du har også plikt til å delta aktivt i opplæringen og har ansvar for egen læring. 

Ledige læreplasser ved St. Olavs hospital utlyses på vår hjemmeside under ledige stillinger: Jobbsøk - St. Olavs hospital (stolav.no)

Fristen for å søke læreplass er for de fleste lærefag er 1. mars hvert år. 
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. 

Hvem kan bli lærling?

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet.

Generelle krav til søker:

 • ​Bestått alle fag Vg1 og Vg2.  
 • For søkere i dataelektronikerfaget kreves bestått eksamen i vg3  
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • Kunne levere gyldig politiattest ved behov 

  St. Olavs hospital tilbyr 2 års læretid for lærlinger i helsearbeiderfaget. 

  Som lærling vil du bli ansatt i 100 % stilling ved en klinikk. Arbeidstiden vil være dag, kveld, (natt), helg og helligdager. 

  For å oppnå en breddekompetanse i faget vil det i løpet av læretiden bli en rotasjon av læresteder. Det betyr at du som lærling vil få læretid på flere avdelinger. Avdelinger som tilbyr læreplasser kan variere fra år til år. 

  Aktuelle avdelinger kan være: Hjertemedisinsk avdeling, lungeavdelingen, slagavdelingen, nyreavdelingen, geriatrisk avdeling, ortopediske avdelinger, kreftklinikken, avdeling for ryggmargsskader, avdelingen for ervervet hjerneskade, kirurgiske avdelinger, akuttmottaket, Orkdal sykehus, spesialposter ved Østmarka (aldersgrense 21 år) og Rus- og avhengighets klinikken (aldersgrense 24 år). 

  Arbeidsoppgaver: 

  • ​​​Ta vare på pasientens behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. 
  • Gi profesjonell helsehjelp
  • Utføre grunnleggende førstehjelp
  • Ivareta pasientsikkerhet
  • Journalføring, dokumentasjon og rapportering
  • Arbeidsoppgaver vil variere fra avdeling til avdeling
  Opplæringskontoret St. Olavs hospital har det administrative ansvaret og oppfølgingen av lærlingene under hele læretiden.  

  Samarbeidsavtaler

  Formålet med samarbeidsavtaler med kommunene er å bidra til utdanning av dyktige helsefagarbeidere med breddekompetanse i faget.

  St. Olavs hospital HF og Trondheim kommune har inngått en samarbeidsavtale om utveksling av lærlinger i helsearbeiderfaget i 2. læreår. Det innebærer at lærlinger ved St.Olavs hospital får tilbud om utveksling til Trondheim kommune. Lærlinger i Trondheim kommune vil også på lik linje få mulighet for 
  utveksling til St. Olavs hospital. 

  St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus og tilhørende kommuner innen Orkdalsregionen har inngått en samarbeidsavtale om opplæring av lærlinger i helsearbeiderfaget i andre læreår.  

  Elever fra andre kommuner som har spørsmål om læretid i helsearbeiderfaget ved St. Olavs hospital, kontakter Opplæringskontoret ved St.Olavs Hospital. 

  Ledige læreplasser utlyses.


  Ta kontakt med Opplæringskontoret St. Olavs hospital ved spørsmål:

  Lisa Kristina Bjørnstrøm 
  Seksjonsleder opplæringskontoret
  Tlf: 47 66 75 21
  E-post: Lisa.kristina.bjornstrom@stolav.no

  Som lærling vil du bli ansatt i 100 %-stilling ved Seksjon pasientportør, som er organisert under avdelingen Kundesenteret i St. Olavs Driftsservice. 

  Seksjonen er en viktig leverandør av servicetjenester og betjener sykehuset med transport av pasienter mellom avdelinger. Pasientportører utfører ca. 190 000 transporter pr. år.

  Arbeidstiden består av dag, kveld, helg og helligdager. 


  Arbeidsoppgaver:

  • Intern transport av pasienter, prøver, blodprodukter og utstyr 
  • Mottak av pasienter på helikopterdekk
  • Transport av pasienter i bil til og fra sykehuset- syketransport 
  • Bytte av oksygen-/gasskolber
  • Deltagelse i akutt-/stans-beredskapen internt på St.Olavs hospital 

  Opplæringskontoret St. Olavs hospital har det administrative ansvaret og oppfølgingen av lærlingene under hele læretiden.  

  Ledige læreplasser utlyses.
   
  Ta kontakt med opplæringskontoret St. Olavs hospital ved spørsmål: 

  Lisa Kristina Bjørnstrøm 
  Seksjonsleder opplæringskontoret
  Tlf: 47 66 75 21
  E-post: Lisa.kristina.bjornstrom@stolav.no 

  Lærlingene har tidsbegrenset ansettelse i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin i 2 år. Klinikken er godkjent lærebedrift av Trøndelag Fylkeskommune. 

  Ledige læreplasser utlyses.

  Lærlingene har tidsbegrenset ansettelse ved Medisinsk teksnisk avdeling i St. Olavs Driftsservice.

  ​Avdelingen har avtale med SEOS – Elektrofagenes opplæringskontor, som administrerer lærekontraktene og følger opp lærlingene. Det forutsettes at lærlingen har bestått eksamen i dataelektronikerfaget vg3 før opptak. 

  Faget har 18 måneder læretid. 

  Ledige læreplasser utlyses.​​​
   

  Som lærling i sikkerhetsfaget går du et toårig løp ved Sikkerhetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim. I løpet av lærlingtiden får du innføring i sykehussikkerhet som er en meget spesiell gren innenfor sikkerhetsbransjen og som omfatter bl.a. personsikkerhet, bygningssikring, brannvern, risikoanalyse og beredskap.

  Lærlingene vil gå i et opplæringsteam som gradvis vil opparbeide teoretisk og praktisk kompetanse i generell trussel håndtering i tillegg til sykehusspesifikke oppgaver knyttet til bl.a. transportoppdrag, heliport-tjeneste og oppdragsrespons. 

  Alt sikkerhetsarbeid ved St. Olavs hospital er tett knyttet til moderne og omfattende tekniske løsninger og sikkerhetsverktøy og gir kompetanse på avansert elektronisk sikkerhet.


  ​Mat & Café er en del av St. Olavs Driftsservice og har fem læreplasser i ernæringskokkfaget. Fire på Øya i Trondheim og én på Orkdal sjukehus. Som lærling har du en tidsbegrenset ansettelse hos oss i 2 år.

  Mat & Café produserer mat til pasienter, ansatte, besøkende og studenter i sykehuset. Vi har også en egen cateringavdeling. Som lærling får du innføring i alle deler av virksomheten vår og opplæring som er i tråd med læreplanen i vg3 ernæringskokkfaget (EKF03-01).

  Det meste av maten til pasienter og gjester er lagd fra bunnen av og vi kan tilby stor variasjon og utviklingsmulighet innen matfaget. Vi har over 100 ansatte som sitter på masse fagkompetanse de ønsker å dele med deg som vil bli ernæringskokk. 

  Ledige læreplasser lyses ut. Velkommen som søker hos oss.

  Sist oppdatert 23.01.2023