Phd

Et av målene for St. Olavs hospital er at det skal drives forskning på høyt nivå. For å nå målet må det både bevares og videreutvikles god forskningskompetanse ved St. Olavs hospital.

For informasjon om PhD-utdanningens oppbygging, opptak og finansiering anbefales NTNU sine informasjonssider:

Doktorgradsutdanning ved NTNU

NTNU har også andre informative sider som kan være nyttig å lese :

PhD-håndbok for N​TNUDoktorgrad 1-2-3​

Det lyses jevnlig ut forskningsmidler fra Samarbeidsorganet mellom HMN og NTNU, Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs hospital og DMF, og interne midler ved St. Olavs hospital som kan søkes på og anvendes til PhD-studier. Utdanningsinstitusjoner, som NTNU, lyser også ut stipendiatstillinger innen ulike fagområder. Følg med på utlysninger både innen helseforetakene og utdanningsinstitusjoner.

Flere ansatte med PhD arbeider i kombinerte stillinger mellom St. Olav og NTNU. Det vil si at de arbeider deler av stillingen med klinisk pasientnært arbeid ved St. Olavs hospital og deler av stillingen med utdanning og/eller forskning ved NTNU. En slik stillingskombinasjon bidrar til kunnskapsoverføring mellom klinikk og akademia og sikrer kunnskapsbasert undervisning og yrkesutøvelse.

Klinikk- og Divisjonssjefene har ansvaret for klinikkens/divisjonens forskning og er av adm. direktør delegert nødvendig myndighet for å kunne ivareta disse oppgavene. Ansatte ved St. Olavs hospital oppfordres til å diskutere ideer til forskningsprosjekter med forskningsleder i klinikken/divisjonen, og planer/ønsker om å søke PhD stipend med sin nærmeste leder.

For spørsmål vedrørende søknadsmuligheter kan forskningsleder ved klinikken/divisjonen kontaktes, evt. Forskningsavdelingen.

Forskning

Sist oppdatert 28.09.2022