LIS 2-3

To mannlige leger ser på et røntgenbilde sammen.

Foto: colourbox.com


 

Her finner du nasjonal veileder om komptetansevurdering:

Veileder

 

Kurs for leger i veiledning og supervisjon med kommunikasjon som verktøy

Kurstilbud utviklet for å innfri krav om veiledningskompetanse i henhold til ny spesialistforskrift. Kurset gir formell veiledningskompetanse og er anbefalt læringsaktivitet i flere læringsmål innen felles kompetansemål for LIS2/3.

Kurset er ment å gi nyttig læring for alle som veileder og superviserer LIS i alle spesialiteter. Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon.

Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse.

Velkommen til kurs i helseforetaket der du jobber!

Veilederkurs

 

Her finner du en oversikt over alle felles kompetansemoduler FKM for del 1-3:

FKM

 

 

Sist oppdatert 11.04.2023