Nasjonal konferanse - spesialistutdanning leger

De regionale utdanningssentrene arrangerer årlig en konferanse om LIS-utdanning. I 2019 ble konferansen avholdt i Trondheim. Konferansen hadde tema kvalitet i ny spesialistutdanning, og hvordan skal vi vurdere kompetanse hos LIS. Konferansen ble streamet live og her kan du finne alle presentasjoner og se konferansen i sin helhet.

Her kan du se opptak av konferansen i sin helhet

Stig Slørdahl - Administrerende direktør Helse Midt-Norge. 
Presentasjon


 

Synnøve Roald. Spesialrådgiver Helse og Omsorgsdepartementet.
Presentasjon


Randi Moen Forfang - Avdelingsdirektør Helsedirektoratet.
Presentasjon

En person som står foran et bord med en plante på den

Marie Thoresen - Seniorrådgiver Helsedirektoratet.
Presentasjon  

Marie Thoresen.jpg

John Norcini - Professor and President Emeritus at Foundation for Advancement of International Medical Education and Research. 
Presentasjon 

norcini.jpg

Thomas Hertel - Utdanningskoordinerende overlege og sjef for Center for Lægelig Videreuddannelse Odense universitetshospital.
Presentasjon

thomas hertel.jpg
 

Guro Grindheim - Utdanningsansvarlig overlege OUS.
Presentasjon 

Stig Heir - Seksjonsoverlege Martina Hansens Hospital.
Presentasjon 

Tobias S. Slørdahl - Førsteamanuensis ved Center of Assessment in Medical Education, NTNU. LIS blodsykdommer St Olavs Hospital.
Presentasjon

En mann som holder en telefon
 

Kristina Slåtsve. LIS indremedisin ved Nordlandssykehuset.
Presentasjon

kristina slåtsve.jpg
 

Dagen før konferansen holdt John Norcini workshop for ca 60 klinikere. De fleste deltagere var fra Helse Midt-Norge, men det deltok også noen fra andre regioner.
IMG_0401.JPG

Bildet er tatt fra første gruppe som deltok på John Norcini's workshop

 
oversiktsbilde gr 2.JPG

Bildet viser gruppe 2 som deltok på John Norcini's workshop


Sist oppdatert 15.11.2021