Anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nasjonale kurs i LIS- utdanningen

Obligatoriske kurs blir videreført som anbefalte kurs (læringsaktiviteter) i ny reform. Regionalt utdanningssenter overtok 1. mars 2019 ansvaret som teknisk arrangør fra Dnlf.  Kursene blir videreført i samme regioner som tidligere og følger Dnlf sin langtidsplanlegging. Samarbeid med etablerte kursledere/komiteer blir også videreført. Vi tilbyr kurs i både ny og gammel ordning i en overgangsperiode.

Sist oppdatert 10.11.2021