mann på line logo

Muskel- og skjelettplager i helse og arbeid

Kunnskapsspredning

Her er noe av kunnskapen fra prosjektet oppsummert i noen korte videoer for både pasienter og klinikere.

I helse- og arbeid-satsningen, som bygger videre på «raskere tilbake»-prosjektet (2007-2017), er det over lang tid er samlet mye kunnskap og klinisk erfaring om behandling av sykmeldte personer med muskelskjelettplager i spesialisthelsetjenesten.
Videoer med kunnskapsformidling basert på denne erfaringen er utviklet i et samarbeid mellom klinikere og forskere i spesialisthelsetjenesten i hele Norge. 
Videoene kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål.

Dersom du ønsker å bruke noen videoer i en kontekst utenfor denne siden, 
ta kontakt med prosjektleder.​

 Denne videoen ser du også på helsenorge.no sine sider om ryggsmerter og lumbago

Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin siden for ryggsmerter og lubago.

Denne videone ser du også på Helesenorge.no sin side om skiveprolaps.

Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin side om skuldersmerter

Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin side om muskel, skjelett og ledd


Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin side om muskel, skjelett og ledd

 Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin side om førstehjelp ved hjernerystelse


 Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin side om Fibromyalgi

Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin side om mestring av langvarige smerter.

Kunnskapformidling fra forskningsprosjekter

Prosjektet er finansiert av de fire regionale helseforetakene, og ledet av FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge ved St. Olavs Hospital.

Hysnesprosjektet: en effektstudie

 

Gullhårsprinsippet på jobben

 

Sist oppdatert 18.06.2024