Helseplattformen

Helseplattformen har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles  journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra våren 2022. Helseplattformen er både et prosjekt og et selskap (AS) som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Sist oppdatert 07.06.2024