Helseplattformen

Helseplattformen har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles  journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra våren 2022. Helseplattformen er både et prosjekt og et selskap (AS) som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

​Innføringen av det nye systemet skjer etter planen 30.april 2022. I henhold til planen er St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim først ute med innføring av Helseplattformen.

Deretter følger Helse Nord-Trøndelag, og de tilhørende kommuner/fastleger, fra høsten 2022. Sist ute av helseforetakene er Helse Møre og Romsdal. Også der med tilhørende kommuner. Innføringen i kommunene avhenger av når den enkelte kommune benytter seg av opsjonen og hvilke avtaler som blir inngått.

 


Sist oppdatert 27.09.2023