ChronicStatinMig

Atorvastatin som forebyggende behandling ved kronisk migrene

I denne studien undersøker vi om kolesterolmedisinen atorvastatin kan forebygge migreneanfall hos de med kronisk migrene. Atorvastatin er en vanlig kolesterolsenkende medisin. Basert på tilbakemeldinger fra de som bruker medisinen har man funnet ut at den har en gunstig effekt ved migrene. ChronicStatinMig står for «statins for chronic migraine prevention».

Om studien

Atorvastatin er en kolesterolsenkende medisin som brukes av millioner av mennesker omkring i verden. Tre små studier har vist at atorvastatin har god forebyggende effekt ved migrene og med relativt få bivirkninger. Det trengs en større studie for å vise hvor effektiv medisinen er. Vi vil også se nærmere på om medisinen kan redusere inntak av anfallsmedisin, andelen som opplever bivirkninger og sykefravær i studieperioden.  

Logo

Vitenskapelig tittel

A multicentre, triple blind, placebo controlled, parallel group study of atorvastatin in chronic migraine

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2024 fram til 01.05.2027

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du:

 • er mellom 18 og 64 år
 • har kronisk migrene (15 eller flere hodepinedagaer per måned)
 • ikke har forsøkt statiner tidligere
 • ikke bruker andre migreneforebyggende medisiner
 • bruker en sikker prevensjonsmetode

Hva innebærer studien?

En mann i hvit frakk holder hodet til en ung dame mellom hendene mens han lyser inn i det ene øyet hennes.
Du vil bli undersøkt av en nevrolog 3 ganger i løpet av studien.

Dette er en legemiddelstudie. Alle som deltar i studien vil motta studiemedisin som inneholder enten atorvastatin eller narremedisin (placebo). Studien varer i til sammen 21 uker og du må føre hodepinedagbok på en App på din smarttelefon hver dag mens du er med i studien.

Du vil bli undersøkt av en nevrolog 3 ganger i løpet av studien, og etter at studien er slutt vil du få en vurdering av hvilken behandling som er best for din hodepine. Du vil bli fulgt opp av en studiesykepleier på telefon og du kan ta anfallsmedisiner mot migrene som du pleier under hele studien.

Det vil tas blodprøver av deg før oppstart av behandling, og hver 4. uke i behandlingsperioden for å vurdere om medisinen påvirker kroppslige funksjoner. Du får med deg blodprøverekvisisjoner for blodprøvetaking på sykehus eller ditt nærmeste legekontor. Evt. utgifter til blodprøvetaking på legekontor vil bli refundert. Kvinner må ta en graviditetstest før oppstart av behandling og som hjemme-test hver måned så lenge behandlingen pågår.  

Sykehus som er med i studien:

 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • St. Olavs hospital
 • Haukeland universitetssjukehus
 • Akershus universitetssykehus
 • Oslo universitetssykehus

Kontaktinformasjon


For overordnede spørsmål angående studien kontakt: 

Overlege Lise Rystad Øie

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi v/St. Olavs hospital og NorHead

E-post: lise.r.oie@ntnu.no

Forskningssykepleier Gøril Bruvik Gravdahl

NorHead, St. Olavs hospital/NTNU 

E-post: goril.b.gravdahl@stolav.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Oslo universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge