Påvirker fedmekirurgi kroppens opptak og omsetning av legemidler?

BAR-MEDS-studien

Skal du opereres med gastric bypass eller gastric sleeve og lurer på om operasjonen kan påvirke opptaket av medisiner du bruker? Ved St. Olavs hospital pågår en studie som undersøker opptaket av en lang rekke legemidler. Studien er nå utvidet til å inkludere pasienter fra hele landet gitt at de bruker enkelte legemidler.

Om studien

I BAR-MEDS undersøker vi om inngrepene gastric bypass og gastric sleeve påvirker opptak av legemidler. Kirurgi i mage-tarm kan påvirke både pH, passasjetid og arealet av tarmoverflate. Disse faktorene, og den påfølgende endringen i kroppsvekt, har potensielt betydning for dosering av legemidler og om denne må endres etter operasjonen.

Denne studien fokuserer på tre store legemiddelgrupper. Vi søker nå mer aktivt etter pasienter som benytter ett (eller flere) av legemidlene spesifisert nedenfor. Denne listen vil oppdateres i takt med studiens fremdrift.

Medisinpiller og et pilleglass.


Artikkel 4. Uendret opptak av escitalopram etter gastric bypass og gastric sleeve (2023)

Escitalopram eller Cipralex er et mye brukt antidepressiv blant pasienter som gjennomgår fedmekirurgi. Denne publikasjonen er basert på 24-timers konsentrasjonsmålinger fra 5 pasienter med gastric bypass og 4 pasienter med gastric sleeve. Målingene viste noe høyere makskonsentrasjon etter operasjonene. Omfanget av økningen var ikke stor nok til å tilsi at den har særlig klinisk betydning for pasientene. Det var dessuten ganske mye variasjon i målingene både hos den enkelte (fra et testtidspunkt til et annet) og mellom de ulike pasientene, som tilsier at operasjonene ikke gir en klar effekt på opptak av legemiddelet.


Artikkel 3. Redusert opptak av buprenorfin etter gastric sleeve (2020)
Buprenorfin er et legemiddel som blant annet brukes ved behandling av tidligere opiatmisbruk. Denne typen legemidler er det relativt få som bruker og det ble derfor undersøkt om vi kunne si noe på bakgrunn av observasjoner fra en enkeltpasient. Det viste seg at opptaket av buprenorfin falt vesentlig i løpet av studieperioden. Dette sammenfalt med at pasienten selv opplevde økende abstinenssymptomer. Dette var uventet siden buprenorfin gitt som smeltetablett absorberes gjennom munnslimhinnen, og fedmekirurgi ikke skal ha noen påvirkning på denne. Forskernes hypotese er at det kan skyldes at buprenorfin er følsomt for pH, og at pasienten utviklet halsbrann etter operasjonen. Tittel: Effect of sleeve gastrectomy on buprenorphine pharmacokinetics: a planned case observation

 

Artikkel 2. Referanseverdier for blodtrykksmedisiner (2020)
Materiale fra BAR-MEDS studien inngikk i et større datamateriale med hensikt å beskrive referanseverdier for de mest brukte legemidlene til behandling av høyt blodtrykk. Tittel: Establishing serum reference ranges for antihypertensive drugs

 

Artikkel 1.  Økt opptak av metadon etter gastric sleeve (2016)
Metadon er et legemiddel som blant annet brukes ved behandling av tidligere opiatmisbruk. Artikkelen beskriver hvordan opptaket av metadon økte vesenlig etter gastric sleeve. Denne erfaringen understreket nødvendigheten av å kartlegge dette mer systematisk for ulike legemidler og ble slik en pilot for BAR-MEDS studien. Forskernes hypotese er knyttet til at pasienten hadde uvanlig høy nedbryting av metadon allerede i tarmen, altså før absorpsjon. Etter fedmekirurgi vil mat/drikke bevege seg vesentlig raskere gjennom tarmen og slik passere de områdene som normalt bryter ned legemiddelet så raskt at en større andel legemiddel absorberes lengre ned I tarmen. Tittel: Bioavailability of methadone after sleeve gastrectomy: a planned case observation


Vitenskapelig tittel

BAR-MEDS. Endringer i farmakokinetikk av legemidler etter fedmekirurgi: En serie prospektive undersøkelser

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2016 fram til 31.12.2026

Hvem kan delta?

Vi søker pasienter som ennå ikke er fedmeopererte, og som bruker ett eller flere av legemidlene under. Studien utføres ved St. Olavs hospital i Trondheim, men inkluderer pasienter uavhengig av hvilket sykehus de skal opereres ved i Norge.

 • Aduvanz
 • Atomoxetine
 • Attentin
 • Audalis
 • Concerta
 • Delmosart
 • Dexamfetamine
 • Elvanse
 • Equasym
 • Medikinet
 • Metylfenidat
 • Ritalin
 • Strattera

 • Morfin
 • Nobligan
 • Tramadol
 • Tramagetic
 • Trampalgin
 • Oxycodone
 • Oxycontin
 • Oxynorm
 • Targin
 • Targinic

 • Wellbutrin
 • Zyban
 • bupropion
 • Fontex
 • fluoxetin
 • Seroxat
 • paroksetin
 • Zoloft
 • sertralin
 • Efexor
 • Venlix
 • venlafaksin

 • Vallergan
 • Abilify
 • Truxal
 • Nozinan
 • Seroquel - og flere andre.

 • Neurontin/gabapentin
 • Lamictal/lamotrigin
 • Lyrica/pregabalin
 • Orfiril/valoproat
 • Briviact/brivaracetam
 • Zebinix/eslikarbazepin
 • Petnidan/etosuksimid
 • Fenemal/fenobarbital
 • Epinat/fenytoin
 • Tegretol/Trimonil/karbamazepin
 • Vimpat/lakosamid
 • Keppra/levetiracetam
 • Trileptal/okskarbazepin
 • Fycompa/perampanel
 • Inovelon/rufinamid
 • Topimax/topiramat
 • Zonegran/zonisamid

 • Buprenorfin
 • Subutex
 • Metadon
 • Levopidion
 • Bunalict
 • Suboxone

Pasienter trenger ingen henvisning for å delta, men kontakter selv prosjektleder.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer testing ved St. Olavs hospital i Trondheim. Vi måler da kroppens opptak og eliminasjon av dine medisiner.

Testingen er omfattende og innebærer for de fleste en testserie på 24-timer. Det er dine egne tabletter som benyttes i testen. De som har muligheter til å ordne privat overnatting i Trondheim, fikser dette selv. Andre lar vi overnatte på pasienthotellet. Detaljer om testingen og det praktiske (reise, opphold), vil du få av prosjektleder.
Vi samler samtidig ulikt biologisk materiale i en biobank. 

En mer fullstendig beskrivelse av hva studien innebærer, finner du i studiens informasjons- og samtykkeskriv.

Kontaktinformasjon

Interesserte kontakter prosjektleder Magnus Strømmen på e-post magnus.strommen@stolav.no. 

Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-posten, men før opp telefonnummeret ditt og be om å bli kontaktet med informasjon om studien.