Blodforsyning til foster under intervalltrening

Vi undersøker hvordan blodfordelingen i fosteret blir påvirket av at mor trener. Dette gir oss kunnskap om hvilken effekt trening i svangerskapet har for fosteret, og kan kanskje være med på å forklare de gunstige helseeffektene av at mor er fysisk aktiv i svangerskapet.

Om studien

Gravide kvinner er anbefalt å være fysisk aktive med moderat intensitet minst 150 minutter
i uka. Under 15% av norske kvinner oppfyller disse anbefalingene. De vanligste
årsakene til at kvinner ikke er fysisk aktive i svangerskapet er at de opplever at de ikke har
tid til trening, og at de er usikre på hvilken type trening som er trygt å gjennomføre.

Intervalltrening med høy intensitet, det vil si korte perioder hvor du trener med høy
intensitet avbrutt av roligere pauser, gir bedre effekt på blodsukkerregulering enn
kontinuerlig trening med moderat intensitet. Hensikten med denne studien er å undersøke
hvordan fosterets blodfordeling blir påvirket av en enkelt treningsøkt med høy intensitet i
perioder av økta. Vi undersøker blodfordeling og puls hos fosteret ved hjelp av ultralyd.

Prosjektet vil gi oss kunnskap om sikkerhet og effekt av intervalltrening for gravide. Det er viktig fordi denne typen trening kan være et alternativ til dagens anbefalinger. 

Illustrasjoner av en gravid dame, en dame på sykkel og en gravid dame i en sykeseng.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Gravide med ett foster, og uten kjente svangerskapskomplikasjoner.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at du må komme på en undersøkelsesdag på St. Olavs hospital, Kvinneklinikken. Vi tar en ultralydsundersøkelse av deg før og etter en treningsøkt på sykkel.

Kontaktinformasjon

Du kan melde din interesse for deltakelse til:
  

Trine Moholdt, prosjektleder

Telefon: 970 98 594
E-post: trine.moholdt@ntnu.no

Kjell Åsmund Salvesen, overlege og prosjektmedarbeider

E-post: pepe.salvesen@ntnu.no