Blødning og sårvæske etter fjerning av bryst

Vi ønsker å finne ut om et bestemt blødningsdempende medikament, traneksamsyre, reduserer blødning og dannelsen av sårvæske når det blir påført en sårflate.

Om studien

Traneksamsyre er et medikament som forhindrer blødning ved å hindre størknet blod i å løse seg opp.  Medikamentet blir gitt som tabletter mot for eksempel sterke menstruasjonsblødninger, eller bli gitt direkte i blodet (intravenøst) ved større blødninger. Medikamentet har vært brukt i mange år og har svært få bivirkninger, selv ved bruk av større doser direkte i blodet. De siste årene har det blitt stadig vanligere å ha traneksamsyren direkte på sårflater. Ved å påføre middelet direkte på såret tror vi det blir høy konsentrasjon i selve såret, men svært liten konsentrasjon i resten av kroppen.

Vi bruker en meget enkel metode for lokal påføring hvor vi fukter sårflatene med traneksamsyre fortynnet til 25 mg/ml. Brystkreftopererete har veldig like sår og er derfor en god modell for å undersøke den blødningssparende effekten av denne behandlingen, som i prinsippet kan brukes på alle sårflater.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som skal gjennomgå vanlig fjerning av bryst på grunn av brystkreft blir tilbudt deltakelse i studien. Pasienter med tidligere blodpropp eller langtkommen kreftsykdom vil ikke kunne delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi fukter sårflatene etter fjerning av bryst (ablatio) med en vandig løsning, og måler hvor mye det blør og væsker fra sårhulen.

Halvparten av pasientene vil få påført vandig løsning som inneholder 25 mg/ml traneksamsyre på sårflaten, og den andre halvparten vil få påført saltvann (placebo).

Verken legene eller pasientene vet hvem som får hvilken behandling før studien er avsluttet. Vi måler all blødning og væskedannelse fra sårene på vanlig måte via plastslanger (dren) som vi alltid rutinemessig legger i sårene.

Vi måler hvor mye som kommer på drenene, og hvor mange ganger pasientene må tappe sårvæske i ettertid.  Vi ringer også pasientene tre måneder etter operasjon for å høre om de fremdeles har væske i området.

 

Kontaktinformasjon

Kjersti Ausen
Overlege Plastikkirurgisk Avdeling/Klinisk Stipendiat

E-post: kjerstiausen@gmail.com
Telefon:  922 49 693

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Møre og Romsdal