REBOA ved medisinsk hjertestans

Blokkering av hovedpulsåren med ballong ved hjertestans utenfor sykehus

Formålet med studien er å undersøke om en teknikk for å blokkere hovedpulsåren (REBOA) hos pasienter med hjertestans utenfor sykehus er gjennomførbar for luftambulansepersonellet og på denne pasientgruppen, og senere se om tilleggsbehandlingen kan hjelpe flere pasienter å overleve plutselig hjertestans i fremtiden.

Om studien

Dette er et forskningsprosjekt der personellet fra Norsk Luftambulanse sin base i Trondheim forsøker å gi en tilleggsbehandling til pasienter som blir rammet av hjertestans utenfor sykehus. Teknikken kalles på fagspråket REBOA og er en avstenging av hovedpulsåren ved hjelp av en ballong som blir ført inn via pulsåren i lysken. Teknikken er velkjent og blir i dag brukt på andre pasientgrupper, men hovedsakelig på pasienter som allerede er innlagt på sykehus. De pasientene som vi vurderer som kandidater vil bli behandlet med avansert hjerte-lunge-redning som vanlig. I tillegg legger vi inn et kateter i lyskearterien, med en ballong på tuppen. Ballongen blåses opp inne i hovedpulsåren for å gi bedre effekt av hjertekompresjonene. All annen behandling og transport til sykehuset blir gjort som vanlig.

Vitenskapelig tittel

Okklusjon av hovedpulsåre ved hjertestans utenfor sykehus - en pilotstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du vil bli vurdert for å kunne delta i studien dersom du er mellom 18 - 75 år og blir rammet av plutselig medisinsk hjertestans utenfor sykehuset i Midt-Norge. Dersom du får hjertestans på grunn av stor skade eller blødning, er gravid eller er sterkt nedkjølt, vil du ikke bli inkludert i studien.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at du i tillegg til den vanlige avanserte behandlingen for hjertestans, får innlagt et ballongkateter i lyskepulsåren. Dette gjør vi for å gi bedre effekt av hjertekompresjonene. I tillegg samler vi inn data fra gjenopplivningsarbeidet (tidspunkter og verdier av blodtrykk, CO2-verdier og liknende) og fra sykehusoppholdet. Det er viktig å påpeke at all annen behandling blir gitt på normal måte uavhengig av denne studien, både utenfor og inne på sykehuset.

Kontaktinformasjon

Jostein Rødseth Brede 
Telefon: 72 52 58 17 
E-post: jostein.rodseth.brede@stolav.no