Bruk av langtidsvirkende smertestillende etter kneproteseoperasjon

Studiens formål er å finne den beste «smertelindringspakken» etter operasjon for kneprotese. Vi prøver ut tre ulike pakker samtidig, og sammenligner to ulike langtidsvirkende smertestillende mot placebo.

Om studien

  • Studiens formål er å finne den beste «smertelindringspakken» etter operasjon for kneprotese 
  • Det vi ønsker å finne ut er om en langtidsvirkende smertestillende tablett (depot-opioid) kan gjøre smertebehandlingen bedre. Noen pasienter vil få en type av dette som heter Oxycontin®, noen vil få en type som heter Palexia Depot®, og noen vil få en ikke aktiv medisin (Placebo). 
  • Det er ingen ekstra undersøkelser eller blodprøver annet enn det vi uansett må gjøre i forbindelse med operasjonen. Det er noen skjemaer som du må fylle ut i forbindelse med deltagelse. Dette tar ca. 10 minutter.
  • Vi regner med at studien blir avsluttet i løpet av 2018.
  • Deltakerne får alle smertestillende i forbindelse med operasjonen gratis.


I medisinsk forskning blir det gjort såkalte placebokontrollerte undersøkelser. Det betyr at én gruppe forsøkspersoner får den aktive medisinen, mens kontrollgruppen får i stedet for den aktive medisinen, en placebo (gjerne omtalt som «sukkerpille» eller «narrepille»). Denne har ingen målbar medisinsk effekt.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle som skal opereres for en helprotese i kneleddet og er mellom 18 og 80 år, kan delta i studien. Alle aktuelle deltagere får eget informasjonsskriv i forbindelse med innkalling til poliklinikken. 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

I denne studien prøver vi ut tre ulike behandlingsmetoder, eller  smertepakker. Vi sammenligner to ulike langtidsvirkende smertestillende mot placebo (narremedisin). Alle som deltar i studien får i tillegg tre typer smertestillende. Du som deltar skal ta studiemedisinen i 7 dager, de første av disse dagene er du fortsatt innlagt på sykehuset i forbindelse med operasjonen. Alle som deltar svarer via en ipad på hvordan de har det i forhold til smerter og bivirkninger daglig, også etter hjemreise. 2 uker etter operasjonen er det et avsluttende telefonintervju.

Studiedeltagerne er delt i tre grupper, der en gruppe får langtidsvirkende smertestillende i form av Oxycontin®, en gruppe får Palexia Depot® og den siste gruppen får placebo. Alle deltagerne har reservemedisin i tillegg ved behov. Studien er dobbel blindet, det vil si at verken du eller de som behandler deg vet hvilken studiemedisin du får. Ved behov kan koden selvfølgelig brytes på kort varsel.

Kontaktinformasjon

Torbjørn Rian 
Telefon: 72 57 57 38 
E-post: torbjornrian@stolav.no