Digital søvnbehandling for personer med Multippel Sklerose (MS)

Søvnvansker (insomni) er utbredt blant personer med Multippel Sklerose (MS). Kognitiv adferdsterapi for insomni er anbefalt behandling for insomni, men få pasienter får tilgang til denne behandlingen. Hovedmålet med denne studien er å teste om en digital versjon av søvnbehandlingen er effektiv i å redusere alvorlighet av insomni for personer med MS.

Om studien

Søvnvansker (insomni) er utbredt blant personer med Multippel sklerose (MS). Det er et viktig terapeutisk mål å forbedre søvn, men det er få effektive behandlinger tilgjengelig. Kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I) har blitt studert i andre pasientgrupper og er anbefalt behandling for kronisk insomni. Hovedmålet med studien er å undersøke om en digital versjon av kognitiv atferdsterapi for insomni (dCBT-I) er effektiv i å redusere insomni alvorlighet hos personer med MS

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 06.11.2023 fram til 06.11.2024

Hvem kan delta?

For å kunne delta må du være 18 år eller eldre, ha diagnosen Multippel Sklerose (MS), være registrert i norsk MS-register og ha søvnvansker (insomni). Du må ha mottatt en invitasjon fra helsenorge.no for å kunne delta i forskningsprosjektet. 

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Før behandling gjennomfører du spørreskjema, kognitive tester, søvndagbok i 10 dager og har på deg aktivitets- og søvnmåler som ser ut som en klokke. Aktivitets- og søvnmåleren skal du ha på underveis i deltagelsen i studien, i 90 dager. Etter 10 dager med utfylling av søvndagbøker vil du ved loddtrekning bli plassert i en av to grupper (du vil ha like stor sjanse for å havne i begge gruppene): Den ene gruppen vil få tilgang til et nettområde med informasjon om insomni og god søvnhygiene. Den andre gruppen vil få tilgang til et interaktivt behandlingsprogram for insomni, der du vil få individuelt tilpassede tilbakemeldinger og anbefalinger på ukesbasis, for å forbedre søvnen. Etter 9 uker vil du bli bedt om å svare på spørreskjemaer igjen, gjennomføre en kortere oppmerksomhetstest og å føre søvndagbok i 10 dager. Alle deltakerne vil igjen bli spurt om å svare på spørreskjema, gjennomføre oppmerksomhetstest og føre søvndagbok etter 6 og 12 måneder.

Kontaktinformasjon

St. Olavs hospital og prosjektleder Håvard Kallestad er ansvarlig for personvernet i studien. 

Dersom du har spørsmål til studien kan du kontakte studiekoordinator på tlf 920 53 835 eller sende en epost til post@digital-sovn.no.