Studie om barsel og fødselsopplevelsen ved St. Olavs hospital

Din fødsel

Din fødsel - opplevelser og erfaringer er et forskningsprosjekt startet opp i 2020 ved St. Olavs hospital og NTNU. Målet med studien er å finne ut mer om hvordan norske kvinner og immigrantkvinner opplevde omsorgen de fikk under fødselen og hvilke faktorer som påvirker deres fødselsopplevelse.

Om studien

Research project at NTNU and St. Olavs hospital:


Your childbirth experience and satisfaction

Your childbirth experience and satisfaction is a research project started in 2020 at St. Olavs hospital and NTNU to learn more about how Norwegian women and immigrant women experience the health care they receive during childbirth, and the factors that influence their birth experience.


The project takes place on the maternity wards at St. Olavs hospital, where we are asking women to answer a questionnaire after they give birth. The aim of the project is to increase the scientific basis of knowledge for further development of and better delivery of childbirth care for all women in Norway.


Logo

Illustrasjon: Ely Navarro


Vitenskapelig tittel

Kvinnelige immigranter og norske kvinners opplevelse av, og tilfredshet i møte med fødselsomsorgen

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Barselskvinner ved St. Olavs hospital.

Hva innebærer studien?

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om samhandling mellom helsepersonell og pasient under fødsel. Vi undersøker hva som påvirker en kvinnes tilfredshet med fødselsopplevelsen og fødselsomsorgen ved å se på forskjeller som for eksempel alder, nasjonalitet eller den enkeltes forventninger.

Alle kvinner som samtykker til deltakelse vil bli bedt om å svare på en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet vil inneholde spørsmål om 

  • hvordan møte med fødeavdelingen var
  • hvordan du opplevde fødselen
  • forventningene du hadde til fødselen
  • tidligere fødsler
  • tidligere livserfaringer, uro og bekymringer
  • noen konkrete opplysninger om din bakgrunn

Undersøkelsen tar ca. 30 minutter å gjennomføre, men du kan bruke så lang tid du trenger. Vi ønsker at den blir fullført senest noen dager etter fødselen. Om du deltar eller ikke påvirker ikke ditt behandlingstilbud.

I tillegg til spørreskjemaet, ber vi om samtykke til å innhente informasjon om fødselen og det nyfødte barnet fra fødselsjournalen din (for eksempel bruk av smertelindring og barnets vekt).


Kontaktinformasjon

Jennifer Infanti
Prosjektleder 
Telefon: 947 21 964
E-post: jennifer.infanti@ntnu.no 

Kristin Reppen
Medisin- og forskerlinjestudent, NTNU
Telefon: 476 70 734
E-post: krisrep@stud.ntnu.no

Elisabeth Magnussen
Seksjonsoverlege på fødeavdelingen
Telefon: 922 05 929
E-post: Elisabeth.Balstad.Magnussen@stolav.no

Helene Beitnes Clamén 
Studiejordmor
Telefon: 402 07 769
E-post: helene.clamen@stolav.no

Linda Magerøy
Studiejordmor
Telefon: 72 82 31 81
E-post: linda.mageroy@stolav.no

Maiken Holst-Jenson
Studiejordmor
Telefon: 933 91 599
E-post: maiken.holst@stolav.no