Dynamisk Lycra Ortose, kan effekten av denne vises vitenskapelig?

Dette er et forskningsprosjekt for å vurdere effekten av Lycra-hofte-ortose. Bakgrunnen for prosjektet er at vi tror Lycra-ortose har effekt, men at effekten til nå, ikke er vist vitenskapelig.

Om studien

Prosjektet ønsker å gi ny kunnskap om effekten av det ortopediske hjelpemiddelet Dynamisk Lycra Hofteortose. En ortose skal erstatte en tapt funksjon, begrense bevegelsen i et ledd, støtte opp et ledd, forhindre eller rette opp feilstillinger. En Lycra ortose er et ettersittende plagg sydd i et elastisk stoff.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

  • Du kan delta i studien dersom du har nevromukulær sykdom,  gangvansker og dårlig balanse med ustabile hofter.
  • Du må ha god kommunikasjonsevne for å kunne delta i studien.
  • Dersom du har behov for tolk vil du ikke kunne delta i studien.
  • Barn kan ikke delta i studien

Det trengs henvisning fra fastlege til Trøndelag Ortopediske Verksted. Deretter skal pasienten bli vurdert av spesialist i ortopedi, og NAV må ha gitt støtte til Dynamisk Lycra Hofteortose. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

  • Vi ønsker å måle effekten av Lycra-ortosen ved at du går i en gangbane uten og med Lycra-ortose. Da vil bevegelsene dine framstilles som kurver.
  • På samme måte ønsker vi å måle om Lycra-ortosen kan bidra til å øke daglige aktiviteter. Dette blir gjort ved at en databrikke blir festet på kroppen din. Den skal du ha på en uke av gangen. Databrikken registrerer bevegelser. Informasjonen fra databrikken blir framstilt som søyler som viser aktivitet over tid.
  • Eventuelle endringer i kurver og søyler mener vi kan måle om Lycra-ortosen har effekt.
  • Du vil også bli spurt om hvordan du opplever å bruke Lycra-ortosen.
  • Vi vil gjøre en klinisk undersøkelse før og etter bruk av Lycra-ortosen for å oppta data om leddutslag i grader.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Grethe E. Borchgrevink
Telefon: 928 96 084
E-post: Grethe.borchgrevink@gmail.no

Kjerstin Øverlid Selvig ved Trøndelag Ortopediske Verksted AS
E-post: Kjerstin.Overlid.Selvig@tov.no