The REBOARREST Trial

Effekten av å blokkere hovedpulsåren med ballong ved hjertestans utenfor sykehus

Formålet med studien er å se om blokkering av hovedpulsåren (REBOA) under pågående gjenopplivning bedrer effekt av hjertelunge-redningen hos pasienter som blir rammet av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus.

Om studien

Vitenskapelig tittel

A Randomised Trial on Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta in Non-traumatic Out of Hospital Cardiac Arrest

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du blir vurdert for å delta i studien dersom du er mellom 18 - 80 år og blir rammet av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehuset i Midt-Norge. Dersom hjertestansen skyldes stor blødning, du er gravid eller sterkt nedkjølt, blir du ikke inkludert i studien.

Hva innebærer studien?

Alle pasienter får vanlig avansert hjertelungeredning. Halvparten av pasientene blir tilfeldig trukket ut til å få tilleggsbehandlingen REBOA. Dette medfører at du får et ballongkateter innlagt, via pulsåren i lysken. Dette blir gjort for å forhåpentligvis bedre effekten av hjertekompresjonene som blir gitt ved hjertelungeredningen. I tillegg samler vi inn data fra gjenopplivningsarbeidet, samt data fra sykehusinnleggelsen (de første 30 dagene). Data er for eksempel tidspunkter, verdier av puls, blodtrykk, CO2, medikamenter som blir brukt i gjenopplivningsarbeidet, undersøkelser på sykehuset etc. 

Ett år etter hendelsen sjekker vi pasientjournalene for å se om pasientene fortsatt er i live. 

Det er viktig å understreke at all behandling vi gir, både før og etter innleggelse på sykehuset, blir utført på vanlig måte.Kontaktinformasjon

Andreas Kjørstad Krüger
Telefon: 908 62 586
E-post: andreas.kruger@norskluftambulanse.no 


J
ostein Rødseth Brede
Telefon: 72 52 58 17
E-post: jostein.rodseth.brede@stolav.no