Embolisering av utvidete bekkenvener hos pasienter med kroniske bekkensmerter

Utvidete (varikøse) bekkenvener kan gi kroniske bekkensmerter. Dette kan vi behandle ved hjelp av embolisering, en metode hvor de utvidete bekkenvenene lukkes fra innsiden slik at nye og funksjonelle vener overtar. Dette er en engangs behandling som kan gi betydelig smertereduksjon.

Om studien

Hensikten med denne behandlingen er at du skal bli kvitt dine smerter på en skånsom måte.

Relevant sentral informasjon

Embolisering foregår som en del av behandlingen ved mange tilstander, f.eks. akutte blødninger. Også embolisering av utvidete bekkenvener er en kjent behandling, men da for andre årsaker. I Norge er dette ikke en etablert behandling ved kroniske smertetilstander, men studien vil forhåpentligvis endre på dette.


Embolisering er en samlebetegnelse for behandling hvor en tilstopper et blodkar, noe som vi kan gjøre for å stoppe en akutt blødning eller strupe blodtilførselen til en svulst, eller som gjør at blodet må finne nye og mer effektive veier. Det finnes en rekke teknikker som kan anvendes i embolisering, avhengig av pasienten, situasjonen, og preferansen av legen som utfører fremgangsmåten. De vanligste emboliseringsmaterialene er små metallspiraler, partikler og lim. Denne prosedyren er klassisk utført under oppsyn av en intervensjonsradiolog i et sykehusmiljø, og det kan gjøres på en innleggelse eller poliklinisk basis.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å bli inkludert i studien må du oppfylle noen kriterier:

  • Du har hatt typiske kroniske bekkensmerter i mer enn seks måneder. Smertene blir ofte verre når du står i forhold til å ligge.
  • Varikøse bekkenvener på MR, hvor den største drenasjevenen (vena ovarica) må være over 8 mm på begge sider, samt at flere bekkenvener må være over 4 mm.

Du kan ikke bli inkludert i studien dersom:

  • Du er under 18 år
  • Du har endometriose
  • Du har gjennomgått overgangsalderen
  • Du ikke har vært gravid
  • Du har ande tilstander som; store livmorknuter, livmor misdannelser eller kreft

Dette er et tilbud i første omgang til kvinner i Midt-Norge. For å melde din interesse kan du kontakte prosjektleder eller kontaktperson på Gynekologisk avdeling St. Olavs hospital.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer en lukning av utvidete bekkenvener ved hjelp av coiler (metallspiraler), hvor en enten går inn i en vene på halsen eller i lysken med et kateter. Et kateter er et tynt plastrør som føres frem til de utvidete venene. I noen tilfeller brukes også et skleroserende middel for å få en komplett lukning. Et skleroserende middel er et lokalirriterende stoff som sprøytes inn i venen gjennom kateteret, det virker irriterende på blodåreveggen og blod levrer seg inne i venen.

Dersom du ikke har tatt en CT eller MR på forhånd vil du få gjennomført en MR før og 6 måneder etter behandling. I tillegg vil du få et spørreskjema tilsendt etter 3, 6 og 12 måneder for å høre om effekten av behandlingen.

Selve behandlingen vil foregå på et angiografilaboratorium på St. Olavs hospital. To erfarne intervensjonsradiologer vil stå for inngrepet. En intervensjonsradiolog er en spesialutdannet radiolog som behandler sykdommer med avanserte teknikker inne i kroppens hulrom og blodårer på en røntgenavdeling. Noen ganger kan det være lette og forbigående smerter i forbindelse med inngrepet, dette vil behandles med smertestillende medikamenter mens du er på angiografilaboratoriet.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Knut Haakon Stensæth
E-post: knut.haakon.stenseth@stolav.no


Kontaktperson Gynekologisk avdeling: Risa Lonnee-Hoffmann
E-post: risa.lonnee-hoffmann@stolav.no