Forbedret navigasjon ved innleggelse av stentgraft i blodårene.

Ved utvidelse av hovedpulsåren kan vi behandle dette gjennom blodårene ved å sette inn et stentgraft (innvending armering). Under operasjonen bruker vi røntgenstråler for å sette inn stentgraftet. Vi gjennomfører en studie der vi ønsker å se på muligenheten for å benytte CT-bilder tatt før operasjonen til veiledning under operasjonen.

Om studien

Utvidelse av hovedpulsåren blir behandlet enten med åpen kirurgi eller gjennom blodårene (endovaskulært). Ved behandling gjennom blodårene setter vi inn et stentgraft (innvendig armering). Innsetting av stentgraft krever røntgenstråler under operasjonen. Dette for at vi skal kunne se hvor vi setter stentgraftet. Før operasjonen tar vi CT-bilder. Disse bildene får vi per i dag ikke utnyttet under operasjonen, noe vi ønsker. Det kan på sikt føre til mindre bruk av røntgenstråling. Det kan også gjøre pasienter aktuell for innsetting av stentgraft gjennom blodårene, som i dag ikke er aktuell på grunn av anatomiske årsaker.


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du har utvidelse av hovedpulsåren og skal sette inn stentgraft gjennom blodårene. Dersom du er aktuell for studien vil du bli forespurt.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi undersøker muligheten for å benytte CT-bildene under operasjonen. For å koble disse bildene til pasienten på operasjonsbordet, vil vi benytte en plastslange med posisjoneringsteknologi. Denne teknologien er basert på ufarlig stråling (ikke-ioniserende stråling). Plastslangen blir ført opp gjennom hovedpulsåren. Vi vil også ta et CT-bilde av deg på operasjonsbordet før selve operasjonen starter. Dette er for å vurdere nøyaktigheten av denne teknologien.

Deltakelse i studien har ingen behandlingsmessig konsekvens. Plastslangen med posisjoneringsteknologi vil benyttes helt i starten av operasjonen. Etter dette forløper operasjonen helt likt som om du ikke hadde deltatt i studien.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Frode Manstad-Hulaas
Telefon: 72 82 80 67