TRIPLEX

Forlenger strålebehandling overlevelsen ved utbredt småcellet lungekreft?

Formålet med studien er å undersøke om det å gi strålebehandling sammen med cellegift og immunterapi forlenger overlevelsen for pasienter med utbredt småcellet lungekreft.

Om studien

Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge med omtrent 3300 nye tilfeller hvert år. Småcellet lungekreft utgjør cirka 15 prosent av alle lungekrefttilfeller. I over 20 år har cellegift vært standard behandling for denne sykdommen. Nye studier har vist at immunterapi i tillegg til cellegift kan forlenge overlevelsen, men ikke alle har effekt of dette.

Det er derfor et behov for bedre behandling, og det er grunn til å tro at strålebehandling i kombinasjon med cellegift og immunterapi øker effekten av behandlingen. Formålet med denne studien er å undersøke om dette er tilfellet for pasienter med utbredt småcellet lungekreft.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2022 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Pasienter med bekreftet småcellet lungekreft stadium III eller IV (utbredt sykdom) og god allmenntilstand.

Det er i tillegg en rekke andre kriterier knyttet til din helsetilstand som avgjør om du er aktuell for studien. Disse kriteriene vil bli gjennomgått av legen din. Studien har etablerte rutiner for å identifisere pasienter ved de sykehusene som deltar i studien. Hvis du er aktuell for deltakelse, vil du bli kontaktet av studiepersonell.

Flere sykehus i Norge og andre land er med i studien. Totalt skal omtrent 300 pasienter delta.

Hva innebærer studien?

Alle som deltar i studien vil få fire kurer med cellegift og immunterapi. Deltakerne fordeles i to grupper, hvor den ene gruppen i tillegg til cellegift og immunterapi får tilbud om strålebehandling mot svulstene i lunge og brysthule. Den andre gruppen får cellegift og immuterapi allene, men kan få strålebehandling på et senere tidspunkt dersom det blir vurdert som beste behandling av lege. Det er et dataprogram som avgjør hvilken gruppe du skal tilhøre. Fordelingen er tilfeldig, og legen din kan ikke påvirke hvilken gruppe du havner i.

Strålebehandlingen gis med 10 stråledoser over to uker

Etter fire kurer med cellegift og immunterapi sjekker vi hvor god effekt behandlingen har hatt. Dersom du har hatt god respons vil du kunne få tilbud om forebyggende strålebehandling mot hjernen som reduserer risikoen for spredning til hjernen, noe som er vanlig ved småcellet lungekreft. Dette blir vurdert av legen din. Hjernebestrålingen blir gitt med 10 stråledoser over to uker.

Deretter vil du få immunterapi hver 4. uke i inntil to år så lenge du: 

 • tåler behandlingen
 • ønsker slik behandling 
 • og det ikke er sikre tegn til tilbakefall av sykdommen din som gjør at vi bør avslutte immunterapien og eventuelt skifte til annen behandling.

Dersom du får tilbakefall og må avslutte deltakelse i studien, vil du få den behandlingen legen din mener er best for deg.

Underveis i studien samler vi inn blod, vev og afvøringsprøver. Prøvene blir lagret i en biobank og skal kun brukes til forkningsformål. I tillegg tester vi kognitiv funksjon, og på gitte tidspunkter vil du bli bedt om å fylle ut et spørreskjema med en del generelle spørsmål om din helsetilstand og livskvalitet.

Vær oppmerksom

Både cellegift, immunterapi og strålebehandling kan føre til bivirkninger. Det er viktig at du kontakter legen din hvis du opplever plager under eller etter behandling.

Kontaktinformasjon

E-post: triplex@stolav.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Stavanger
 • Oslo universitetssykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Vestre viken
 • Universitetssykehuset Nord-Norge