Forskningsprosjektet ultralyd for påvisning av kontinuerlig blodstrøm under hjerte-lunge-redning

Prosjektet skal undersøke om den nyutviklede ultralydproben «RescueDoppler» kan måle blodstrøm i halspulsåren under pågående hjerte- lunge-redning (HLR) for pasienter med hjertestans.

Om studien

Vi skal prøve ut en ny ultralydsteknologi som kan måle blodstrøm kontinuerlig og gi informasjon om det er puls eller ikke puls til stede ved en hjertestans. Ultralydsproben festes på halsen med et plaster. Vi skal undersøke om kontinuerlig måling av blodstrøm kan optimalisere behandlingen og føre til raskere og riktigere beslutninger ved hjertestans.

Dette er første gang den nyutviklede ultralydproben «RescueDoppler» testes ut på pasienter. Ultralydproben er godkjent av Statens Legemiddelverk og Regional komitee for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for bruk på pasienter med hjertestans. 
Vitenskapelig tittel

Evaluering av en ny dopplermetode (RescueDoppler) for å overvåke blodstrømmen i halspulsåren hos personer med plutselig hjertestans

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 02.10.2023 fram til 01.01.2025

Hvem kan delta?

Pasienter med akutt hjertestans blir inkludert fortløpende i studien.

Hva innebærer studien?

Du blir spurt om å være med i studien fordi du nettopp har hatt hjertestans der det ble utført HLR av helsepersonell fra sykehus eller ambulansetjenesten. I den forbindelse ble det gjort målinger med RescueDoppler. En ultralydmåler på størrelse med et plaster ble klistret på halsen din, og gjorde automatiske målinger av puls og blodsirkulasjon mens HLR pågikk. Din deltakelse er avsluttet når du har bestemt deg for om du vil samtykke til å la dine data inngå i studien eller ikke. 

Vær oppmerksom

Helsepersonellet har ikke kunnet se hva RescueDoppler måler mens de utførte HLR, så bruk av RescueDoppler har ikke kunnet påvirke den medisinske hjelpen du har fått. Målingene påførte deg ikke noen risiko, ulempe eller ubehag. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til studien kan prosjektleder Charlotte Ingul kontaktes ved mobilnummer +47 95 80 58 86 eller charlotte.b.ingul@ntnu.no.

Hovedutprøver og kontaktperson for studien ved St. Olavs hospital er Anders Norvik, mobilnummer +47 93 80 26 61 eller anders.norvik@ntnu.no.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Nordlandssykehuset