Fra matmisbruk til alkoholmisbruk?

Dette er en studie basert på intervju av tidligere fedmeopererte som har utviklet alkoholproblemer. Sentralt for intervjuene er å forstå hvordan pasientene kontaktet helsevesenet om hjelp for sine alkoholproblemer.

Om studien

Hensikt med studien er å øke forståelsen av:

  • Hvorfor alkoholproblemer oppstår hos tidligere fedmeopererte.
  • Hvordan alkoholproblemer arter seg.
  • Prosessen omkring å søke hjelp for slike problemer.

Bildet viser et rødvinsgalss som har veltet, og rødvinssøl.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du har gjennomgått fedmekirurgi og har hatt alkoholproblemer i etterkant av operasjonen. Pasienter blir rekruttert primært fra rusbehandlende institusjoner.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien består utelukkende av dybdeintervju uten andre undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Magnus Strømmen

E-post: magnus.strommen@stolav.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sykehuset Østfold
  • Helse Nord-Trøndelag