FAKT-studien

Fysisk aktiv under kreftbehandling

Formålet med studien er å undersøke om et individuelt tilrettelagt treningsprogram samt ernæringsveiledning etter behov kan redusere graden av bivirkninger for pasienter som er operert for tarmkreft og som skal ha etterbehandling med cellegift.

Om studien

Pasienter operert for tykk- eller endetarmstarmskreft og som får cellegift, opplever ofte flere bivirkninger som følge av behandling. Uttalt trøtthet (fatigue) og såkalt perifer sensorisk nevropati (kriblinger, nummenhet og eventuelt smerter i hender og føtter) er to bivirkninger som vi ser hyppig, og som kan medføre nedsatt livskvalitet. Andre bivirkninger kan være påvirkning av immunforsvaret som kan medføre både infeksjon og utsettelse av behandling.

Formålet med prosjektet er å finne ut om et tilrettelagt treningsprogram og ernæringsveiledning kan bidra til å redusere bivirkninger av kreftbehandling, bedre livskvalitet på kort og lang sikt, komme raskere tilbake i jobb (for de det gjelder) og på sikt bedre resultatet av selve kreftbehandlingen.  De som kan delta i studien er pasienter som er operert for tykk- eller endetarmskreft, og som skal få etterbehandling med cellegift.

Vitenskapelig tittel

Fysisk trening under adjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft (FAKT-studien)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta må du i løpet av de siste tre måneder ha blitt operert for tykk- eller endetarmskreft, og du må være planlagt for å starte etterbehandling med såkalt kombinasjons cellegift (kombinasjon av to cellegiftstoffer). Du kan ikke bli med i studien etter at du har startet denne typen cellegift.

For å kunne bli med kan du ikke ha blitt behandlet for annen type kreft siste fem årene, og du kan ikke ha andre lidelser som medfører at du ikke bør trene. Dette kan behandlende lege ved din Kreftpoliklinikk vurdere.

Dersom du ønsker å delta, kan du melde din interesse ved førstegangs oppmøte ved din Kreftpoliklinikk når du møter for informasjon og vurdering med tanke på etterbehandling med cellegift.

Hva innebærer studien?

Dersom du takker ja til å delta i studien vil du bli tilfeldig fordelt til enten en kontrollgruppe eller til en tiltaksgruppe. Kontrollgruppen følger standard behandlingsopplegg med planlagt etterbehandling med cellegift og mottar generelle råd om fysisk aktivitet og ernæring. Tiltaksgruppen vil også følge standard behandlingsopplegg med etterbehandling med cellegift, men vil i tillegg få et tilrettelagt treningsprogram som skal følges gjennom hele behandlingsperioden, samt kostholdsveiledning ved behov. Det legges opp til to økter per uke med 30 minutter veiledet trening hos fysioterapeut/treningsinstruktør. I tillegg blir du instruert i kondisjonstrening som du skal gjøre på egenhånd, der målet er at du skal drive kondisjonstrening med moderat intensitet i 90 minutter per uke. Litt avhengig av hvor du bor og lokale forhold, vil treningen foregå hos fysioterapeut/treningsinstruktør i din hjemkommune eller ved ditt sykehus.

Dersom du blir trekt ut til tiltaksgruppen, vil du starte med en veiledningstime hos fysioterapeut ved sykehusets Pusterom. For bedre å styre intensiteten på treningen blir du utstyrt med en pulsklokke.

For å undersøke hvilke effekter et tilrettelagt treningsprogram under behandling med cellegift har, vil det bli foretatt målinger og kartlegginger av deg i form av enkle fysiske tester, blodprøver, måling av kroppssammensetning og utfylling av spørreskjema. Målingene gjennomføres før, under og etter behandlingsperioden med cellegift, og gjøres både for de i kontrollgruppen og for de i tiltaksgruppen. I tillegg vil noen bli spurt om å delta i dybdeintervju om forventninger og erfaringer i forhold til trening. Dette vil du i så fall få egen forespørsel og informasjon om.

Du skal gjøre noen enkle balansetester, en styrketest og en gangtest. I tillegg registreres midjemål og blodtrykk. Dette tar ca. 45 minutter. For de som skal ha seks måneders behandling med cellegift blir dette gjort på fire ulike tidspunkter (før oppstart, etter 3 og 6 mnd., og etter et år). For de som skal ha tre måneder med behandling med cellegift, blir dette gjort på tre ulike tidspunkt (før oppstart, etter 3 mnd. og etter et år).

I tillegg til rutinemessige blodprøver tar vi fastende blodsukker, fettstoffer og kolesterol. Vi forsøker i størst mulig grad å samkjøre dette med rutinemessige blodprøver du uansett skal ta. Vi vil også ta blodprøver når du kommer til testing etter et år.

Dette er en enkel røntgenundersøkelse som tar ca. 10 min., hvor vi ser på forholdet mellom muskel-, fett- og beinvev. Dette blir gjort på tre ulike tidspunkt (før oppstart, etter 3 mnd. og etter et år). Strålebelastning ved en slik undersøkelse er minimal.

Du blir bedt om å fylle ut spørreskjema før oppstart og etter 3, 6, 9, 12, 24 og 36 måneder. Det vil være spørsmål som handler litt om din bakgrunn, om din livskvalitet, fysisk og psykisk form, fysisk aktivitet, bivirkninger av cellegift og eventuelt sykmeldingsgrad. Du fyller ut skjema på 10-15 min.

I tillegg blir du bedt om å fylle ut et skjema en gang per måned så lenge du mottar cellegift (3 – 6 måneder) som handler om vekt og matinntak. Dette fyller du ut på 5 – 10 min.

Du vil få dekket utgifter på lik linje med andre pasienter gjennom de ordninger som allerede eksisterer. Eventuelle ekstra utgifter (som egenandel) i forbindelse med veiledet trening blir dekt av studien. Transportutgifter i forbindelse med trening dekkes ikke.

Kontaktinformasjon

Nasjonal koordinerende utprøver: Ingunn Hatlevoll
Telefon 908 66 361 eller e-post ingunn.hatlevoll@stolav.no

 
Forskningsmedarbeider Ingeborg Megård Leinan 
Telefon 72 82 97 53 eller e-post Ingeborg.Megard.Leinan@stolav.no