Gjennomgang av pasientjournaler med påvist blodstrømsinfeksjon eller sepsis

Hensikten med studien er å se på hvilke faktorer som kan ha sammenheng med sykehuservervet blodstrømsinfeksjon slik at vi kan bli bedre til å forebygge slik infeksjon i framtiden.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Gjennomgang av journaler med påvist blodstrømsinfeksjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien baserer seg på laboratoriedata og opplysninger fra journal. 

Hva innebærer studien?

En forskergruppe skal nå gjennomgå alle journaler der det har vært mistanke om, eller påvist sepsis med bakterier som kan ha sammenheng med sykehusinfeksjoner. Hovedformålet med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om infeksjoner kan assosieres med sentrale og perifere venekateter. Datamaterialet innhentes fra pasientjournalen, og i prosjektet vil vi registrere opplysninger som alder, kjønn, tidligere sykdom, hvordan infeksjonen oppstod, hvordan den forløp og hvordan den ble behandlet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og det er kun få personer med adgangskontroll som behandler data. Journalopplysningene vil deretter bli anonymisert.

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig

Lise Husby Høvik
E-post: lise.husby.hovik@stolav.no
Telefon: 901 06 822

Personvernombudet ved St. Olavs hospital (personvernombudet@stolav.no) eller NSD- Norsk senter for forskningsdata (personvernombudet@nsd.no)