Har du langvarige plager etter hodeskade, hodepine eller muskel-skjelett-plager?

Svært mange har plager knyttet til lette hodeskader, migrene, spenningshodepine eller muskel-skjelett plager. Årsakene til disse sykdommene er i store trekk ukjent, og bedre helsehjelp i fremtiden forutsetter at vi forstår mekanismene som ligger bak. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å finne ut mer om disse sykdomsmekanismene ved å undersøke det ikke-viljestyrte (autonome) nervesystemet og den delen av nervesystemet som håndterer smerte.

Om studien

Ved St. Olavs hospital i Trondheim driver vi forskning på langvarige plager etter lette hodeskader (postcommotio symptomer; PCS). Vanlige plager er hodepine, utmattelse, problemer med hukommelse og konsentrasjon, problemer med syn, lys og lyd og humørsvingninger. Disse plagene forekommer også ved andre hodepinesykdommer og smertetilstander.

Det er ukjent hva slags sykdomsmekanismer som ligger bak slike plager, og vi vil utforske om det har oppstått endringer i det ikke-viljestyrte (autonome) nervesystemet eller økt følsomhet i smertesystemet.

Informasjonsbrosjyre:

Langvarige plager etter lette hodeskader_080922.pdf

Vitenskapelig tittel

Nevrofysiologi ved langvarige plager etter lette hodeskader, hodepine og smertetilstander i muskel-skjelettapparatet.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2023 fram til 01.01.2029

Hvem kan delta?

Vi søker deg som har:

  • vedvarende plager etter lett hodeskade (må ha vart minst to uker).
  • migrene (minst 10 dager moderat-sterk hodepine pr mnd).
  • spenningshodepine (minst 10 dager moderat-sterk hodepine pr mnd).
  • muskel-skjelett plager som vurderes på tverrfaglig rygg-nakke-skulderpoliklinikk.
I tillegg søker vi friske kontrollpersoner uten noen av disse tilstandene.
Du må være mellom 18 og 60 år for å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Som deltaker vil du gjennomgå en undersøkelse av ditt autonome nervesystem og testing av smerteterskler to ganger med 6 mnd mellomrom. Dette medfører kun helt kortvarig ubehag. Testene tar et par timer til sammen. Du vil også gjennomgå noen tester av konsentrasjon og hukommelse og besvare noen spørreskjema elektronisk.

 

 

Kontaktinformasjon

Dersom du kan være interessert i å delta, vil du få mer informasjon ved å ta kontakt.

 
Din henvendelse vil være helt uforpliktende.

 

Toril Skandsen

Prosjektleder

toril.skandsen@ntnu.no 92692780

Marie I. Sandboe

Forskerlinjestudent

mariis@stud.ntnu.no 94163263