Headache-map

Dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt for å evaluere etterlevelsen av forebyggende tablettbehandling mot hodepine. Primære hodepinetilstander påfører både pasienter og deres pårørende betydelig belastning. I tillegg har det en vesentlig sosioøkonomisk kostnad for samfunnet. Utilfredsstillende respons på behandlingen er en kjent klinisk utfordring, og som ved andre langsiktige profylaktiske behandlingsformer er etterlevelse et betydelig problem.

Om studien

Dette prosjektet ønsker å systematisk samle blodprøvesvar som tas av pasienter som av ulike årsaker er på sykehuset. Resultatene vil kunne gi informasjon til helsepersonell om etterlevelsen av behandlingen som gis per i dag og dermed gi et grunnlag for å kunne forbedre kvaliteten på behandlingen av disse pasientene i framtidige prosjekter.

En sykepleier som tar blodprøve på en kvinnelig pasient.
 

Vitenskapelig tittel

Headache-map: The Headache Medication Adherence Project: A quality improvement project

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.03.2021

Hvem kan delta?

Pasienter som allerede mottar forebyggende tablettbehandling mot en primær hodepinetilstand.

Hva innebærer studien?

Prosjektet innebærer at det tas en blodprøve av pasienter som allerede bruker et forebyggende medikament og som av ulike grunner er på sykehuset. Det vil fylles ut et enkelt rekvisisjonsskjema med informasjon om medikamentet og aktuelle hodepinetilstand. Blodprøven tas på sykehusets prøvetakingspoliklinikker eller på sengepost. Blodprøven analyseres og vil gi et mål på hvor mye medisin som er i blodet (konsentrasjonen). 

Kontaktinformasjon

Ved overordnede spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med:

Tore Wergeland Meisingset
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine
E-post: hodepine@ntnu.no (merk: HeadacheMap)