Hjemmetrim ved hjertesvikt

Formålet er å undersøke om telerehabilitering ved hjertesvikt kan føre til vedvarende økt aktivitet, og være et alternativ til poliklinisk rehabilitering hos pasienter som av ulike årsaker ikke deltar på poliklinisk rehabilitering.

Om studien

Målet er å vurdere om aktivitetsnivået hos studiedeltagerne blir høyere etter en periode med telerehabilitering (intervensjonsgruppen) enn ved standard oppfølging og råd om trening (kontrollgruppen). I tillegg undersøker vi hvilken innvirkning trening har på hjerte- og nyrefunksjon.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi rekrutterer pasienter med hjertesvikt av ulike årsaker (systolisk og diastolisk hjertesvikt), som ikke har eller kan benytte seg av tilbud om trening ved hjertesviktpoliklinikkene eller tilsvarende. Pasientene rekrutterer vi fra hjertesviktpoliklinikkene på Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital.

Det er få begrensninger på hvem som kan delta i studien, men du kan ikke delta dersom:

  • du har annen pågående hjerterehabilitering
  • det ikke er trygt for deg å trene hjemme (for eksempel pga balanse)
  • du har alvorlig lungesykdom
  • du har enkelte former for hjertesykdom som kan behandles på andre måter.

Hvis du er interessert i å delta i studien kan du ta kontakt med Knut Asbjørn Rise Langlo på telefon  99 02 49 59, eller be din behandlende lege henvise deg gjennom hjertesviktpoliklinikkene.
 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Alle deltar først på et todagers lærings- og mestringskurs. På kurset gjennomfører vi undersøkelser i studien. Du vil også få opplæring i trening ved hjertesvikt av fysioterapeut og lege. Alle blir utstyrt med nettbrett og pulsklokke og får opplæring i bruk av dette. På dag 2 trekker vi hvem som kommer i intervensjonsgruppe og hvem som kommer i kontrollgruppe. Alle deltagere møter på kontroller etter 3, 6, 12 og 24 måneder.

Hvis du kommer i intervensjonsgruppen får du tilbud om 24 økter telerehabilitering (2 per uke) i form av videokonferanse. I tillegg har du tilgang på ferdiginnspilte treningsvideoer. Utstyret kobler du til TV for stort bilde og god lyd.

Undersøkelsene som vi gjennomfører i studien er lik i begge gruppene. Vi tar blodprøver av hjertefunksjon, nyrefunksjon og risikofaktorer for hjerte-/karsykdom. I tillegg undersøker vi urinprøvene av proteiner i urinen. Vi tar fullstendig ultralyd av hjertet, MR av hjertet dersom det ikke foreligger hindringer for det (pacemaker eller nyresvikt), kondisjonstest, gangtest og balansetester. Du skal også fylle ut et livskvalitetsskjema.

Du vil ikke ha utgifter i prosjektet.

Kontaktinformasjon

Studien pågår ved St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger.

Knut Asbjørn Rise Langlo 
Telefon: 990 24 959
e-post: Knut.a.r.langlo@ntnu.no

                                                              
Kari Margrethe Lundgren
Telefon: 413 18 276
e-post: kari.m.lundgren@ntnu.noSamarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Nord-Trøndelag