Hjertesarkoidose; nye diagnostiske muligheter med PET-MR

Målet med prosjektet er å bruke samtidig PET og MR for å forbedre diagnostiseringen av hjertesarkoidose, en alvorlig sykdom hos ofte yngre mennesker. Dette gjør vi også for å stille diagnosen så tidlig som mulig og å komme raskt i gang med behandling.

Om studien

Hensikten med studien er å komme frem til en tidlig og bedre metode å kunne stille diagnosen hjertesarkoidose på. Studien innebærer to inklusjonsmetoder; en for pasienter hvor sarkoidosediagnosen allerede er stilt, og en for pasienter med mistenkt hjertesarkoidose etter ordinær MR av hjertet. Begge gruppene vil få tilbud om PET-MR med to forskjellige isotoper, hvorav en isotop er helt ny og ikke brukt tidligere.

Undersøkelsene vil foregå på PET-senteret på St. Olavs hospital.

Du må ta en blodprøve rett før PET-undersøkelsen og du må underskrive et samtykkeskjema før inklusjon.  Behandling og videre oppfølging vil skje på vanlig måte.

Selve PET-MR-undersøkelsen vil ta ca. en times tid. Hvis du skal bli undersøkt med begge isotoper, vil dette skje i to omganger.

Vitenskapelig tittel

Sarcoidose; nye diagnostiske muligheter med PET-MR

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien innebærer to inklusjonsmetoder; en for pasienter hvor sarkoidosediagnosen allerede er stilt, og en for pasienter med mistenkt hjertesarkoidose etter ordinær MR av hjertet. Vi inkluderer pasienter med nydiagnostisert sarkoidose i Midt-Norge i løpet av 2018 og 2019. 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Fra 24 timer før undersøkelsen og fram til undersøkelsestidspunktet må du følge en diett med høyt fettinnhold og lavt karbohydrat innhold. Dette for at PET-undersøkelsen skal gi så gode resultater som mulig. Det er derfor veldig viktig at dietten følges nøye. 60 minutter før undersøkelsen vil du få injisert et radioaktivt stoff (18F-FDG) som blir brukt til å lage PET-bildene.

I løpet av begge PET/MR-undersøkelsen vil du også få injisert et MR-kontrastmiddel for å få best mulig bilder av hjertet og lungene dine. Undersøkelsene vil ta ca. 60 minutter og består av et simultant PET- og MR-opptak. PET- og MR-bildene vil bli vurdert sammen av radiolog (MR-lege) og nukleærmedisiner (PET-lege).

Vi ønsker også å bruke kliniske opplysninger fra din pasientjournal for å relatere dette til bildedata fra PET/MR. Det kan være nærmere beskrivelse av den aktuelle sykdommen, opplysning om tidligere sykdommer, behandling og kliniske parametre som vekt, høyde, blodprøver etc.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Knut Haakon Stensæth
Klinikk for Bildediagnostikk, St. Olavs hospital
Telefon: 975 33 346