Hvor mye av det blodstillende middelet Cyklokapron suges opp i blodbanen når det brukes på et operasjonssår?

Traneksamsyre (Cyklokapron) er et medikament som forhindrer blødning ved å hindre størknet blod i å løse seg opp. Medikamentet blir vanligvis gitt som tablett eller direkte i blodet (intravenøst) for å gi mindre blødning. Medikamentet har vært brukt i mange år og har svært få bivirkninger, selv ved bruk av større doser direkte i blodbanen.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke hvor mye av medikamentet traneksamsyre som går over i blodbanen når vi fukter store sårflater med medikamentet. Vi analyserer derfor konsentrasjonen i blodbanen hos en gruppe pasienter som får dette intravenøst som rutinebehandling (hofteprotese-pasienter), og sammenlikner deres konsentrasjon med bukplastikkpasienter, som får sårflaten fuktet med medikamentet. Vi sammenlikner også to ulike måter å tilføre medikamentet på en sårflate; ved å  fukte sårflatene før såret lukkes med relativt høy konsentrasjon, eller å sprøyte inn et stort volum med lavere konsentrasjon i sårhulen når såret er lukket.

Totalt skal vi analysere blod fra 12 hoftepasienter, og 12 i hver gruppe av bukplastikkpasientene. Totalt inkluderer vi 36 pasienter, og pr 01.01.18 er 33 pasienter inkludert.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som skal gjennomgå rutineinngrep med hofteproteser eller stor bukplastikk bli tilbudt deltakelse i studien. Disse inngrepene gjør vi med traneksamsyre som en del av rutinebehandlingen.

Hoftepasienter og bukplastikkpasienter hvor vi smører på medikamentet rekrutteres fra St Olavs hospital, som også er koordinerende enhet.

Bukplastikkpasienter som får tilført et volum i sårhulen rekrutterer vi fra Aleris Solsiden,

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Du skal fjerne overskuddshud og har dermed en stor sårflate. Vi kommer til å tilføre traneksamsyre (Cyklokapron) på såroverflaten på slutten av inngrepet. Vi ønsker å undersøke i hvilken grad traneksamsyren blir sugd opp fra såret og går over i blodet. Vi kommer derfor til å legge en plastkanyle på hånden din. Fra denne kanylen tar vi en blodprøve ved starten av operasjonen, og videre en prøve totalt seks ganger de første fire timene etter operasjon. Vi kommer også til å ta en blodprøve av deg neste dag. Hver av prøvene er på 8 ml.

Vær oppmerksom

Dersom du vet at du er allergisk mot Cyklokapron, eller dersom du vet at du har redusert nyrefunksjon, kan du ikke være med i studien. Har du redusert nyrefunksjon, så skilles medikamentet saktere ut enn vanlig. Allergi mot medikamentet er meget sjelden

Kontaktinformasjon

Seksjon for plastikkirurgi St. Olavs hospital

Kjersti Ausen, Overlege /Klinisk Stipendiat
E-post: kjerstiausen@gmail.com
Telefon: 922 49 693